Έλεγχος κατοικιών από κλιμάκιο του Υπουργείου Υποδομών Print
Παρακαλούνται οι πολίτες που έχουν κατοικίες οι οποίες έχουν υποστεί ζημιές από τους σεισμούς που έγιναν στις 27/09/2021& 28/09/2021, να απευθυνθούν στον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας που ανήκουν, ώστε να καταγραφούν και να γίνει ο σχετικός έλεγχος από το ειδικό κλιμάκιο του Υπουργείου Υποδομών.