Υπογραφή Σύμβασης του έργου "Ανάδειξη πηγών και κρηνών (Αμιρών, Πεύκου, Κεφαλοβρυσίου, Αγ. Βασιλείου) Δήμου Βιάννου" Print

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Τηλέφωνο 2895340177
Fax 2895022860
Email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Άνω Βιάννος 1-10-2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Υπογραφή Σύμβασης του έργου "Ανάδειξη πηγών και κρηνών (Αμιρών, Πεύκου, Κεφαλοβρυσίου, Αγ. Βασιλείου) Δήμου Βιάννου".

Άλλη μια σύμβαση που αφορά την δομική αποκατάσταση και ανάδειξη έξι συνολικά κρηνών και πηγών του Δήμου Βιάννου, προϋπολογισμού 77.000,00 ευρώ υπογράφηκε σήμερα στο Δημαρχείο Βιάννου, από τον Δήμαρχο κ. Παύλο Μπαριτάκη, με την παρουσία των Αντιδημάρχων κ. Νικήτα Γιαμαλάκη και κ. Μανόλη Αγαπουλάκη, των Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων στις οποίες γίνονται οι παρεμβάσεις, των Αμιρών κ. Μανώλη Ηλιάκη, του Κεφαλοβρυσίου κ. Γιάννη Βασιλάκη, του Αγίου Βασιλείου κ. Μιχάλη Βαρδάκη και του Πεύκου κ. Χαρίδημου Στεφανάκη και της επιβλέπουσα μηχανικού κ. Νίκης Μπουζουνεράκη.

Το εν λόγω έργο αφορά εργασίες ανάδειξης τριών κρηνών στον οικισμό των Αμιρών, μίας πηγής στο Κεφαλοβρύσι, μίας κρήνης στον Πεύκο και μίας πηγής στον Άγιο Βασίλειο. Συνοπτικά οι εργασίες που προβλέπονται περιλαμβάνουν τον καθαρισμό των πηγών από ασύμβατα στοιχεία, την δομική αποκατάσταση τους, την διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου και την σήμανσή τους, με σκοπό την ανάδειξη και την προβολή τους . Με την ολοκλήρωση του έργου θα παραδοθούν 6 κρήνες αναπλασμένες.

Ο Δήμαρχος Βιάννου σε δήλωση του ανάφερε: «ένα ακόμη σημαντικό έργο αναβάθμισης και ανάδειξης των πολιτιστικών ιστορικών και φυσικών στοιχείων του Δήμου μας, υπογράψαμε σήμερα συνεχίζοντας την προσπάθεια μας που ξεκινήσαμε από την αρχή της θητείας μας, με σκοπό την αξιοποίηση όλου του φυσικού πολιτιστικού και ιστορικού πλούτου που διαθέτει ο Δήμος Βιάννου . Η συγκεκριμένη δράση υλοποιείται μέσα από το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών Υπαίθρου (Ο.Σ.Α.Π.Υ.) του Δήμου Βιάννου».

Το έργο «Ανάδειξη πηγών και κρηνών (Αμιρών, Πεύκου, Κεφαλοβρυσίου, Αγ. Βασιλείου), Δ. Βιάννου», συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013.

Υπογραφή Σύμβασης Ανάπλασης Κρηνών και Πηγών