Εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων για τις Εκμεταλλεύσεις που ζημιώθηκαν από τις Πυρκαγιές του έτους 2012 Print

Ανακοίνωση ΕΛΓΑ -Αρχείο pdf (433,95 KB)
Έντυπο Α - Αρχείο pdf (28,38 ΚB)
Έντυπο Γ - Αρχείο pdf (25,92 ΚB)
Έντυπο Δ - Αρχείο pdf (26,20 ΚB)
Υπεύθυνη Δήλωση - Αρχείο pdf (49,39 ΚB)