Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Announcements Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας για τη σχολική μονάδα "Δημοτικό σχολείο & νηπιαγωγείο Ψαρής Φοράδας"
Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας για τη σχολική μονάδα "Δημοτικό σχολείο & νηπιαγωγείο Ψαρής Φοράδας" PDF Print
x

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  του Δήμου Βιάννου, ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας με σύμβαση μίσθωσης έργου για τη σχολική μονάδα "Δημοτικό σχολείο & νηπιαγωγείο Ψαρής Φοράδας"

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 30-6-2020

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

 • Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 ως 60 ετών.

 • Να έχουν υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που να τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επελέγησαν.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 • Αίτηση
 • Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Επίσημο έγγραφο που να αναγράφεται το ΑΜΚΑ
 • Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται η φυσική καταλληλότητα των ιδίων για την άσκηση των καθηκόντων και ότι δεν έχουν καταδικαστεί και δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του υπαλληλικού κώδικα.
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 • Εκκαθαριστικό οικ. Έτους 2018
 • Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας
 • Νόμιμη παραμονή σε περίπτωση υποψήφιου αλλοδαπής
 • Βεβαίωση ανεργίας εφόσον υπάρχει

Προηγούνται οι υποψήφιοι/ες με ελληνική ιθαγένεια

Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνει στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βιάννου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως και 28 Αυγούστου 2019

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ

 

Αγαπουλάκης Εμμανουήλ


Σχετικά Αρχεία
Ανακοίνωση - pdf (87 KB)

 

 

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA