Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Announcements Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου PDF Print
ΠΡΟΣ: Α. Τον Δήμαρχο Βιάννου κ. Μηνά Σταυρακάκη
Β. Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
Γ. κ. Προέδρους Κοινοτήτων του Δήμου

 

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου κεκλεισμένων των θυρών (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/τ. Α’/11.3.2020) που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα Βιάννου την 17 – 07 – 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης , σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852 / 2010 :

 

 1. Τροποποίηση της 216/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Έκφραση γνώμης επί της αίτησης του Βιαννιτάκη Γεωργίου του Εμμανουήλ για την δημιουργία μονάδας ελευθέρας βοσκής
 2. Τροποποίηση της 217/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Έκφραση γνώμης επί της αίτησης του Βιαννιτάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου για την δημιουργία μονάδας ελευθέρας βοσκής
 3. Τροποποίηση της 218/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Έκφραση γνώμης επί της αίτησης του Βιαννιτάκη Γεωργίου του Νικήτα για την δημιουργία μονάδας ελευθέρας βοσκής
 4. Έκφραση γνώμης επί της αίτησης του Πιπεράκη Nικολάου του Κων/νου για την δημιουργία μονάδας ελευθέρας βοσκής
 5. Έκφραση γνώμης επί της αίτησης του Βιαννιτάκη Αικατερίνης του Ιωάννη για την δημιουργία μονάδας ελευθέρας βοσκής
 6. Δημιουργία Μικρού Πράσινου σημείου
 7. Μεταφορά έργων από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
 8. Κατανομή πιστώσεων στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Βιάννου για την «Κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2019 (Β΄ Κατανομή)
 9. Κατανομή πιστώσεων στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Βιάννου για την «Κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2019 (Γ΄ Κατανομή)
 10. Κατανομή πιστώσεων στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Βιάννου για την «Κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2019 (Δ΄ Κατανομή)
 11. Κατανομή πιστώσεων στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Βιάννου για την «Κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2020 (Α΄ Κατανομή)
 12. Κατανομή πιστώσεων στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Βιάννου για την «Κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2020 (Β΄ Κατανομή)
 13. Ορισμός δύο (02) δημοτικών συμβούλων στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Προστασίας (Σ.Τ.Ο)
 14. Συμμετοχή του Δήμου Βιάννου στην ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ με το διακριτικό τίτλο «Μινώα Ενεργειακή Κοινότητα- Minoa Energy Community»
 15. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και εγγραφή πιστώσεων
 16. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και εγγραφή πιστώσεων για την κάλυψη εκτάκτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

 

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ

Σχετικά Αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (71,6 KB)

 

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA