Προβλήματα Υδροδότησης Print
Προς:

  • Δήμαρχο
  • Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών
  • Γενικό Γραμματέα
  • Προϊσταμένη Τεχνικών Υπηρεσιών
  • Πρόεδρο ΤΚ Βιάννου
  • Πρόεδρο ΤΚ Κ. Βιάννου
  • Πρόεδρο ΤΚ Χόνδρου
  • Μηλλιαρά Εμμανουήλ
  • Μαυρογιαννάκη Εμμανουήλ
  • Μπριντάκη Γεώργιο

ΘΕΜΑ: Προβλήματα Υδροδότησης

Λόγω των προβλημάτων που έχουν προκύψει στην υδροδότηση των κοινοτήτων Βιάννου, Κάτω Βιάννου, Χόνδρου και οικισμού Κερατοκάμπου εξ αιτίας:

1. Της μειωμένης ποσότητας νερού των γεωτρήσεων

2. Τις ζημιές των δικτύων λόγω παλαιότητας

3. Λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών (καύσωνας)

4. Της έλλειψης τεχνικού προσωπικού στην υπηρεσία ύδρευσης

5. Της αλόγιστης χρήσης νερού από τους κατοίκους των παραπάνω περιοχών

καλούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι σε θέματα ύδρευσης και άρδευσης σε έκτακτη συνεδρίαση σήμερα Πέμπτη 05/08/2021 και ώρα 12:30 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να δοθούν λύσεις ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα άμεσα.

Η παρουσία σας κρίνεται υποχρεωτική.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΘΕΟΔΟΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ