Αντικατάσταση Αντιδημάρχου και τροποποίηση στην απόφαση ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Print

Απόφαση Δημάρχου -Αρχείο pdf (105.73 KB)