Διακήρυξη Δημοπρασίας Μίσθωσης Κτιρίου για τη στέγαση των γραφείων της Τ.Κ. Καλαμίου Print

Περίληψη Διακήρυξης -Αρχείο pdf (50,15 KB)
Διακήρυξη - Αρχείο pdf (87.62 MB)