Ορθή Επανάληψη του Έργου Αποκατάσταση Ζημιών από την Πυρκαγιά της 30/07/2012 στο Δήμο Βιάννου 4ο υποέργο «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης από Άνω Βιάννο προς Κερατόκαμπο» Print

Περίληψη Διακήρυξης - Αρχείο pdf (46 KB)
Διακήρυξη Δημοπρασίας - Αρχείο pdf (258 ΚB)