Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Επανάληψη Πρόχειρου Διαγωνισμού: Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου Βιάννου 2015
Επανάληψη Πρόχειρου Διαγωνισμού: Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου Βιάννου 2015 PDF Print

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ: Βιάννου

Άνω Βιάννος : 19-05-2015
Αρ.Πρωτοκόλλου: 3862

 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (Π.Δ. 28/80)

 

Ο διαγωνισμός με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟY BIANNOY 2015» ο οποίος διενεργήθηκε στις 13/05/2015 υπήρξε άγονος και σύμφωνα με την αριθ. 153/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βιάννου, αποφασίστηκε η επανάληψη του διαγωνισμού χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.

 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της Παροχής Υπηρεσίας είναι 43.867,51 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ) και προέρχεται από Εσοδα.

 

Διατιθέμενη πίστωση 2015 είναι 53.957,04 ΕΥΡΩ

 

Η Δημοπρασία θα γίνει την 27-05-2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ (λήξη προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Βιάννου από αρμόδια Επιτροπή.

 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου είδους εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματική οργάνωση.

 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 878,00 Ευρώ, με Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και θα απευθύνεται προς τον Δήμο Βιάννου

 

Για την παραλαβή του έντυπου προσφοράς, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν το ποσό των 0,00 €.

 

Τα συμβατικά τεύχη έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.viannos.gov.gr, σε ηλεκτρονική μορφή.

 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Βιάννου Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κος Παπαμαστοράκης Γεώργιος τηλ 28953 40165 -160.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΠΑΡΙΤΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

 

 

 

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA