Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού που αφορά Συντήρηση & Επισκευή οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου Βιάννου Print

Περίληψη Διακήρυξης -Αρχείο pdf (125.05 KB)
Διακήρυξη - Αρχείο pdf (348.11 KB)
Τεχνικές Προδιαγραφές - Αρχείο pdf (140.59 KB)
Τεχνικές Περιγραφές - Αρχείο pdf (126.21 KB)
Τιμολόγιο - Αρχείο pdf (168.58 KB)
Προυπολογισμός - Αρχείο pdf (116.22 KB)
Προσφορά - Αρχείο pdf (127.84 KB)
Τεχνική Έκθεση - Αρχείο pdf (114.93 KB)
Πίνακας 1Β - Αρχείο pdf (133.43 KB)