Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού που αφορά το έργο "Επισκευή και συντήρηση του χώρου αναψυχής της Τ.Κ. Εμπάρου" Print

Προκήρυξη -Αρχείο pdf (56.42 KB)
Μελέτη- Αρχείο pdf (770.02 KB)
ΤΕΥΔ - Αρχείο doc (179.00 KB)