Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
ΠΡΟΣ :

1)Τακτικά και αναπληρωματικά Μέλη της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Βιάννου

Τακτικά μέλη :

Τριγωνάκη Χαρίλαο του Γεωργίου, Αντιδήμαρχο
Αγαπουλάκη Εμμανουήλ του Ελευθερίου, Αντιδήμαρχο
Μητσόπουλο Δημήτριο του Τηλεμάχου
Ψαράκη Ιωάννη του Αποστόλου
Κεφαλάκη Μιχαήλ του Ιωάννη
Κονδυλάκη Χαράλαμπο του Γεωργίου

Αναπληρωματικά Μέλη:

Καργιολάκη Εμμανουήλ του Ματθαίου
Παπαδήμα Μιχαήλ του Στεφάνου
Μαργαριτάκη Εμμανουήλ του Ιωάννη
Καρτσάκη Θεόδωρο του Εμμανουήλ

Προέδρους Συμβουλίου Κοινότητας και Προέδρους Κοινοτήτων :

Αμιρών
Χόνδρου
Βαχού
Εμπάρου
Μάρθας
Μηλλιαράδων
Πεύκου
Άνω ΒιάννουΣας  προσκαλώ σε  τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στην Άνω Βιάννο την 28η Ιουνίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010  όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Έκθεση εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2021

2.Έκθεση εσόδων – εξόδων Α΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2022

3.Έγκριση Οικονομικού απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ» , οικονομικού έτους 2021

4.Ορισμός δικηγόρου για την νομική υποστήριξη αιρετών

5.Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΕΣΔΑΚ και Δήμου Βιάννου για  την υποβολή πρότασης με κωδικό 14.6i.265.1.3 στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» με τίτλο «Πιλοτικό πρόγραμμα συλλογής λοιπών ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων στις περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Κρήτης».

6.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού και εγγραφή πίστωσης για «Τηλεφωνικά , τηλεγραφικά & τηλετυπία για τέλη εσωτερικού»

7.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού και εγγραφή πίστωσης για «Μελέτη για το επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ»

8.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού και εγγραφή πίστωσης για «Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων για τον Δήμο Βιάννου» και για «Υπηρεσίες συμβούλου παρακολούθησης για το σύστημα μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων»

9.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού και εγγραφή πίστωσης για την «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων στους οικισμούς Αμιρών και Μάρθας του Δήμου Βιάννου» και δημιουργία κωδικών εξόδων υποέργων

10.Εγκριση 1ης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου με την επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός Δήμου Βιάννου»

11.Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την υλοποίηση του έργου  «ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ – 2ο ΥΠΟΕΡΓΟ-ΤΜΗΜΑ Α : ΈΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Τ.Κ. ΧΟΝΔΡΟΥ - ΠΕΡΒΟΛΑΣ»

12.Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – Τακτοποιητικού του έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΔΑΡΤΟΣ" ΤΗΣ Τ.Κ. ΒΑΧΟΥ»

13.Έγκριση τροποποίησης της μελέτης του έργου «ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ – 2ο υποέργο - ΤΜΗΜΑ Α: Έργα συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης λυμάτων Τ.Κ.  Χόνδρου - Περβόλας»

14.Ακύρωση της 70/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και έκδοση νέας απόφασης για «Έγκριση της μελέτης, Έγκριση της διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου, καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού του έργου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. Α΄ & Β΄ ΒΑΘΜΟΥ. ΥΠΟΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΜΠΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ»»

15.Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Βελτίωση αγροτικού δρόμου  Μάρθας – Μιλλιαράδων από Χ.Θ. 0+ 00 έως 0+ 3.13 ( ασφαλτικά – τεχνικά)»

16.Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ – 1ο υποέργο - ΤΜΗΜΑ Α: Έργα συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης λυμάτων οικισμών Καστρίου και Κερατοκάμπου»

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε


ΜΗΝΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (210 KB)

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA