Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΣ : 1) Τακτικά & Αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής επιτροπής Δήμου Βιάννου
Τακτικά μέλη:
1. Τριγωνάκη Χαρίλαο του Γεωργίου , Αντιδήμαρχο
2. Αγαπουλάκη Εμμανουήλ του Ελευθερίου , Αντιδ/ρχο
3. Μητσόπουλο Δημήτριο του Τηλεμάχου
4. Ψαράκη Ιωάννη του Αποστόλου
5. Κεφαλάκη Μιχαήλ του Ιωάννη
6. Κονδυλάκη Χαράλαμπο του Γεωργίου

Αναπληρωματικά Μέλη:
1 . Καργιολάκη Εμμανουήλ του Ματθαίου
2. Παπαδήμα Μιχαήλ του Στεφάνου
3. Μαργαριτάκη Εμμανουήλ του Ιωάννη
4. Καρτσάκη Θεόδωρο του Εμμανουήλ

2 ) Προέδρους Συμβουλίου Κοινότητας και Προέδρους Κοινοτήτων του Δήμου
α) Άνω Βιάννου β) Αμιρών γ) Αγίου Βασιλείου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Επικεφαλής ελάσσονος μειοψηφίας κ. Μωυσάκη
2. Γ.Γ Δήμου κ. Γεώργιο Αποστολάκη
3. Προϊσταμένη Δνσης Διοικητικού-Οικονομικού
4. Προϊσταμένη Δνσης Τεχνικών υπηρεσιών & Περιβάλλοντος

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στην Άνω Βιάννο την 14η Ιουλίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852 / 2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555 / 2018 και ισχύει σήμερα, για την συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

  1. Έγκριση του πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης οριστικού αναδόχου της επιτροπής διαγωνισμού για την «Προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μετά του άγονου διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 183014 και τίτλο συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Βιάννου 2022» η οποία έλαβε τον αριθ. 191522 συστήματος ΕΣΗΔΗΣ .
  2. Έγκριση του πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού και του πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης οικονομικών προσφορών και ανάδειξης του προσωρινού μειοδότη της επιτροπής διαγωνισμού για την «Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών Δήμου Βιάννου και Σχολικών Επιτροπών 2023-2024».
  3. Έγκριση της διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (άνω των ορίων) και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Βιάννου».
  4. Έγκριση της διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου, καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση οδοποιίας υφιστάμενου αγροτικού δρόμου Δήμου Βιάννου (οδοστρωσία - ασφαλτικά)» της Τ.Κ Αγίου Βασιλείου.
  5. Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων , μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού - Προμήθεια λαστιχοφόρου εκσκαφέα - φορτωτή.
  6. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την διαγραφή παραγεγραμμένων υποχρεώσεων του Δήμου και αναμόρφωση προϋπολογισμού 2023.
  7. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την τροποποίηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην περιοχή «Πατέλες» Τ.Κ Αμιρών.
  8. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την σύνδεση με ΔΕΗ της γεώτρησης Αφρατίου της Τ.Κ Άνω Βιάννου» και ανάκληση της 48 / 2023 όμοιας απόφασης της Οικονομικής επιτροπής.
  9. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για επέκταση δημοτικού φωτισμού.
  10. Έγκριση απολογισμού Δήμου Βιάννου οικονομικού έτους 2022.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε

 

ΜΗΝΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (202 KB)

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA