Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βιάννου
Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βιάννου PDF Εκτύπωση
 ΠΡΟΣ :

 1. Τον Δήμαρχο Βιάννου κ. Μηνά Σταυρακάκη
 2. Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
 3. Τους κ. Προέδρους Κοινοτήτων του Δήμου 


Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βιάννου στις 23 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Ορισμός νέων μελών της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81
 2. Συγκρότηση νέας επιτροπής εκτίμησης ακινήτων
 3. Συγκρότηση νέας επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών
 4. Συγκρότηση νέας επιτροπής άρθρου 12 του κανονισμού ύδρευσης
 5. Συγκρότηση νέας επιτροπής άρθρου 12 του κανονισμού άρδευσης
 6. Εκλογή εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου Βιάννου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ Κρήτης
 7. Ορισμός υπαλλήλου του Δήμου ως υπολόγου διαχειριστή των λογαριασμών που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος του Π.Δ.Ε
 8. Ανοιγμα νέου τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος για την μεταφορά χρηματικών διαθέσιμων του Δήμου και ορισμός υπολόγου διαχειριστή του λογαριασμού αυτού
 9. Έγκριση σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας του Δήμου Βιάννου με το Δήμο Μινώα Πεδιάδας για διάθεση υπαλλήλων στο Δήμο Βιάννου από το Δήμο Μινώα Πεδιάδας
 10. Έγκριση σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας του Δήμου Μινώα Πεδιάδος με το Δήμο Βιάννου για διάθεση υπαλλήλων στο Δήμο Μινώα Πεδιάδος από τον Δήμο Βιάννου
 11. Έγκριση σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας του Δήμου Βιάννου με τον Ε.Σ.Δ.Α.Κ. για διάθεση υπαλλήλου στο Δήμο Βιάννου από τον Ε.Σ.Δ.Α.Κ.
 12. Έγκριση της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα (ΑΥΙΜ), βάσει της τροποποιημένης απόφασης ένταξης της διαχειριστικής αρχής της Περιφέρειας Κρήτης που αφορά στην παράταση του έργου «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων» Δήμου BIANNOY μέχρι 30-6-2022
 13. Ορισμός υπεύθυνου διαχειριστή των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου , της υπηρεσίας e-baking καθώς και της υπογραφής τραπεζικών επιταγών
 14. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής Ηρακλείου Α.Α.Ε ΟΤΑ
 15. Ορισμός εκπροσώπων στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος Μέτρου 19 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΟΚ - Τοπική Ανάπτυξη Μέσω Τοπικών Κοινοτήτων» και Προτεραιότητας 4 Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας «Αύξηση της Απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής»
 16. Ορισμός αντιπροσώπου του Δήμου στο σύνδεσμο «ΤΑ ΟΜΟΡΦΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ»
 17. Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών
 18. Ενοικίαση ακινήτων για την δημιουργία χώρου στάθμευσης οχημάτων
 19. Καθορισμός ανωτάτου χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας ανά δικαιούχο
 20. Συγκρότηση 3μελούς επιτροπής παραλαβής και πιστοποίησης ποιότητας παραδοτέου έργου (ΕΠΠΕ) του υποέργου «Λειτουργία Κέντρου Ημερήσιας φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Βιάννου» της πράξης «Κέντρο Ημερήσιας φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Βιάννου» με κωδικό ΟΠΣ 5003669
 21. Εγκριση της 15/2019 απόφασης του Δ.Σ της Δημοτικής Κοινωφελούς επιχείρησης Βιάννου που αφορά την τροποποίηση του προϋπολογισμού της
 22. Διόρθωση βεβαιωτικού καταλόγου για το λατομικό τέλος υπέρ ΟΤΑ έτους 2018 και επιστροφή αχρεωστήτως ποσού
 23. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
 24. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής υπηρεσίας (ΟΕΥ) Δήμου Βιάννου
 25. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και εγγραφή πίστωσης για «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου»
 26. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και εγγραφή πίστωσης για «Εργοδοτικές εισφορές εξόδων παράστασης και λοιπών παροχών σε αιρετούς (χορηγία Δημάρχου)»
 27. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και εγγραφή πίστωσης για «Σύνδεση ιατρείου Εμπάρου με το δίκτυο διανομής της ΔΕΔΔΗΕ»
 28. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και εγγραφή πιστώσεων
 29. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και εγγραφή πιστώσεων για μισθοδοσία Γενικού Γραμματέα του Δήμου
 30. Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και εγγραφή πίστωσης για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους του Δήμου για την συμμετοχή των στην προπαρασκευή και διενέργεια των εθνικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019.
 31. Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και εγγραφή πίστωσης προερχόμενη από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών για την «Προμήθεια απορριμματοφόρου»

 

Σχετικά Αρχεία
Πρόσκληση - pdf (125 KB)

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA