Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Πρόσκληση Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής ( με τηλεδιάσκεψη )
Πρόσκληση Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής ( με τηλεδιάσκεψη ) PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΣ :

1)Τακτικά και αναπληρωματικά Μέλη της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Βιάννου

Τακτικά μέλη :

 1. Τριγωνάκη Χαρίλαο του Γεωργίου, Αντιδήμαρχο
 2. Θεοδοσάκη Νικόλαο του Εμμανουήλ, Αντιδήμαρχο
 3. Κεφαλάκη Μιχαήλ του Ιωάννη
 4. Ψαράκη Ιωάννη του Αποστόλου
 5. Αγαπουλάκη Εμμανουήλ του Ελευθερίου
 6. Κονδυλάκη Χαράλαμπο του Γεωργίου

Αναπληρωματικά Μέλη:

 1. Μητσόπουλο Δημήτριο του Τηλεμάχου
 2. Καργιολάκη Εμμανουήλ του Ματθαίου και
 3. Ραπτάκη Μαρία του Εμμανουήλ

 

2) Προέδρους συμβουλίου Κοινότητας και Προέδρους Κοινοτήτων :

α) Χόνδρου  β) Άνω Βιάννουγ) Αμιρών δ) Καλαμίου ε) Συκολόγου

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010  όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,τις διατάξεις του άρθρου 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»  της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/τ. Α’/11.3.2020) όπως ισχύει , των  σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών για τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της επικράτειας , ΚΥΑ  Δ1α/Γ.Π.οικ. 38197/18.06.2021 (ΦΕΚ 2660/18.06.2021 τεύχος Β') , σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής στις 25 Ιουνίου  2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ και η οποία θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «τηλεδιάσκεψης»(χρήση της πλατφόρμαςzoom),με θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

1. Διενέργεια ανοικτής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού για ομπρέλες και ξαπλώστρες του Δήμου Bιάννου προς τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος για τα έτη 2021 - 2022

2. Έγκριση Έκδοσης Εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπάνης πληρωμής σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ γεώτρησης ΤΚ Εμπάρου (Σημαδωπός) για ύδρευση άρδευσης Τ.Κ. Αφρατίου

3. Έγκριση Έκδοσης Εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπάνης καταβολής τέλους απογραφής - ταξινόμησης και χορήγησης άδειας κυκλοφορίας μηχανήματος έργου ( εσκαφέας).

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα επειδή θα πρέπει να αποφασιστεί η διενέργεια ανοικτής προφορικήςπλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του  δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού προς τρίτους και να καθοριστούν οι όροι της και η σχετική διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 30-06-2021 και να εγκριθεί η έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπάνης για την σύνδεσημε το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ της γεώτρησηςστη θέση «Σημαδωπός» η οποία θα εξυπηρετήσει και ανάγκες ύδρευσης της Κοινότητας Αφρατίου ενόψει της θερινής περιόδου καθώς επίσης και να εγκριθεί η έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπάνης απογραφής&ταξινόμησης μηχανήματος έργου ( εσκαφέας) που χρησιμοποιείται στις υπηρεσίες ύδρευσης άρδευσης , καθότι επείγει να γίνει και από την αναβολή λήψης των σχετικών αποφάσεων βάσιμα πιθανολογείται κίνδυνος για τα συμφέροντα του Δήμου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε

 

ΜΗΝΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

 

   Σχετικά αρχεία

   Πρόσκληση - Αρχείο pdf ( 111 KB)

    

    

   Χάρτης Περιοχής

   Χάρτης Βιάννου
   Πινακοθήκη Βιάννου
   Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
   Δασικές Πυρκαγιές
   Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
   Covid-19
   Κονδυλάκεια 2019
   ΚΗΦΗ
   Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
   ΚΕΠ
   Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
   Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
   ΚΕΔΚΕ
   Funding
   INTERMEDIA