Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Απόφαση Δημάρχου για Πρόσληψη Οκτώ Ατόμων Διάρκειας 2 Μηνών
Απόφαση Δημάρχου για Πρόσληψη Οκτώ Ατόμων Διάρκειας 2 Μηνών PDF Εκτύπωση

Ο Δήμαρχος κος Μπαριτάκης Παύλος

Έχοντας υπ' όψη:

  1. Την απόφαση αριθ. 10/2024 του Δ.Σ. (από 01.01.2024 Δημοτικής Επιτροπής) σύμφωνα με την οποία διαπιστώνεται η αναγκαιότητα πρόσληψης του προσωπικού.
  2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/10
  3. Το άρθρο 206 του ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015, την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος Α'), το άρθρο 116 του Ν.4547/2018 και το άρθρο 43 του Ν. 5043/23.
  4. Την περιπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 2 του Ν. 4765/21,
  5. Την υπ' αριθ. 727/22.01.2024 Βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας για την εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους 2024 του Δήμου.
  6. Την με αριθ. 1151/06.02.2024 Ανακοίνωση του Δήμου Βιάννου για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ και την γνωστοποίηση των θέσεων.
  7. Τις υποβληθείσες αιτήσεις των ενδιαφερομένων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την πρόσληψη των κάτωθι:

Α/Α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Κλάδος
Ειδικότητα -
παρεχόμενες
εργασίες
Χρονικό
διάστημα
απασχόλησης
1 ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 02 μήνες
2 ΒΡΑΧΝΑΚΗ ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΩΝ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΩΝ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
02 μήνες
3 ΚΕΝΔΡΙΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΩΝ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΩΝ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
02 μήνες
4 ΚΕΝΔΡΙΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΩΝ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΩΝ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
02 μήνες
5 ΔΡΟΣΑΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΩΝ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΩΝ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
02 μήνες
6 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΩΝ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΩΝ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
02 μήνες
7 ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΩΝ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΩΝ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
02 μήνες
8 ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΩΝ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΩΝ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
02 μήνες

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 


ΜΠΑΡΙΤΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

 

 

 

Ανακοίνωση - Αρχείο pdf (304 KB)

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA