Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Συμπληρωματική Ανακοίνωση για την Πρόσληψη Προσωπικού για την Κάλυψη Αναγκών Πυροπροστασίας
Συμπληρωματική Ανακοίνωση για την Πρόσληψη Προσωπικού για την Κάλυψη Αναγκών Πυροπροστασίας PDF Εκτύπωση

Σε συνέχεια της υπ' αριθ. πρωτ. 2846/22.04.2024 Ανακοίνωσης του Δήμου Βιάννου για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (04 ατόμων για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας) για χρονική διάρκεια πέντε -05- μηνών ανακοινώνουμε την δυνατότητα υποβολής συμπληρωματικών αιτήσεων στην παρακάτω ειδικότητα:
  • ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ/ΟΔΗΓΩΝ (αριθ. ατόμων: 01)

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ:

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:
α. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες χώρας κράτους - μέλους της Ε.Ε.
β. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας και να μην έχουν υπερβεί το 65ο.
γ. Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
δ. Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης σύμφωνα με το Ν. 3584/2007.

Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
Αναφέρουμε ενδεικτικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής κύρωση και επίσημη μετάφραση αυτού.
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07
4. Άδεια οδήγησης Β' Κατηγορίας

Γ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ανάρτηση της ανακοίνωσης να γίνει στο πρόγραμμα "ΔΙΑΥΓΕΙΑ", στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.viannos.gov.gr

Δ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Λόγω του κατεπείγοντος, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. την συνημμένη αίτηση η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Ε. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επόμενη της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο πρόγραμμα "ΔΙΑΥΓΕΙΑ", στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου, ήτοι από 30.04.2024 έως 02.05.2024 και ώρα 12:00 μ.μ.
Αιτήσεις που αποσταλούν εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν υπόψη.

ΣΤ. ΠΡΟΣΛΗΨΗ:

Η πρόσληψη του προσωπικού θα γίνει με απόφαση του Δημάρχου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΠΑΡΙΤΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

 

 

Σχετικά αρχεία

Ανακοίνωση - Αρχείο pdf (952 KB)

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA