Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Αποφάσεις ΟΕ Αποφάσεις της 04ης / 2018 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βιάννου
Αποφάσεις της 04ης / 2018 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βιάννου PDF Print
x

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Άνω Βιάννο 21/02/2018

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

 

Στην Άνω Βιάννο σήμερα στις 21 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 π.μ η Οικονομική επιτροπή του Δήμου Βιάννου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την 1.022 / 16-02-2018 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852 / 2010 που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη αυτής ή γνωστοποιήθηκε σε αυτά σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Πρακτικό Αριθ Απόφασης Τίτλος Απόφασης
04 31 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πιστώσεων για οφειλές παρελθόντων οικονομικά ετών
04 32 Κατακύρωση της σύμβασης στον 3ο μειοδότη του έργου: Κατασκευή παροχών αποχέτευσης Αφρατίου»
04 33 Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού»
04 34 Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Πληρωμή σεμιναρίων ΔΗΜΟΣΝΕΤ»
04 35 Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Συνδρομή του Δήμου στη νομική βάση πληροφοριών ΔΗΜΟΣΝΕΤ ετών 2017-2018»
04 36 Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Αμοιβή για παροχή υπηρεσιών Τεχνικού ασφαλείας για το Δήμο»
04 37 Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Αμοιβή για παροχή υπηρεσιών Ιατρού εργασίας 2017-2018»
04 38 Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Εισφορά υπέρ ΕΣΔΑΚ»
04 39 Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Έξοδα λοιπών Δημοσιεύσεων»
04 40 Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Συντήρηση-επισκευή Νεκροταφείου Κεφαλοβρυσίου σύμβαση 2017»
04 41 Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων»
04 42 Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Έξοδα κίνησης Προέδρων Δημοτικών Συμβουλίων»
04 43 Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών»
04 44 Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή Η/Μ εξοπλισμού γεωτρήσεων»
04 45 Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Συντήρηση κτιρίου Λυκείου Άνω Βιάννου»
04 46 Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Ταχυδρομικά τέλη (προπληρωμένοι φάκελοι)»
04 47 Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Σύστημα εισπράξεων ταχυπληρωμής ΕΛΤΑ (παραγωγή εμφακέλωση αποστολή κλπ)»
04 48 Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πιστώσεων για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων»
04 49 Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρικό ή φωταέριο)»
04 50 Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών κλπ»
04 51 Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Τεχνικός σύμβουλος υποστήριξης εφαρμογών ΕΣΗΔΗΣ –Ηλεκτρονικών διαγωνισμών»
04 52 Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Διαμορφώσεις, κατασκευές, συντηρήσεις υποδομών κοινόχρ. αθλητ. χώρων 3ο υποέργο Αναβάθμιση επίπλωσης & υποδομών πνευματικού κέντρου Άνω Βιάννου Συντήρηση κτιρίου του»
04 53 Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Διαμορφώσεις, κατασκευές, συντηρήσεις υποδομών κοινόχρ. αθλητ. χώρων 3ο υποέργο Αναβάθμιση επίπλωσης & υποδομών πνευματικού κέντρου Άνω Βιάννου Προμήθεια εξοπλισμού του»
04 54 Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Διαμορφώσεις, κατασκευές, συντηρήσεις υποδομών κοινόχρ. αθλητ. χώρων - Έκδοση βιβλίου και λευκώματος πνευματικού κέντρου Άνω Βιάννου»
04 55 Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων»
04 56 Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια -σεμινάρια»
04 57 Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης της σύμβασης της μελέτης: «Μελέτη Ανάπλασης τμήματος οικισμών Συκολόγου και Κάτω Βιάννου»
04 58 Έγκριση της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, Έγκριση της μελέτης, Έγκριση της διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας, Καθορισμός των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προµήθεια σωλήνων και εξαρτηµάτων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης»
04 59 Έγκριση της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ»
04 60 Έγκριση της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού»
04 61 Έγκριση της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την «Προμήθεια Χλωριωτών»
04 62 Έγκριση της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την «Προμήθεια χηµικού υλικού (Απολυµαντικά, χηµικά, κ.λ.π.)»
04 63 Έγκριση της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης της υπηρεσίας «Συντήρηση βιολογικών»
04 64 Έγκριση της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης της υπηρεσίας «Υδραυλική Μελέτη Συμπληρωματικών Έργων για την Αξιοποίηση Φράγματος Αμιρών»
04 65 Σύσταση πάγιας προκαταβολής έτους 2018 και ορισμός υπολόγου
04 66 Σύνταξη έκθεσης Δ΄ τριμήνου του έτους 2017 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

Σχετικά αρχεία

Απόφαση - Αρχείο pdf ( 837 KB)

 

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA