Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Municipality of Municipality Council Αποφάσεις ΔΣ Αποφάσεις της 02ης / 2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βιάννου
Αποφάσεις της 02ης / 2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βιάννου PDF Print
x

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Άνω Βιάννο 29/01/2018

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

 

Στην Άνω Βιάννο σήμερα στις 29 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο Βιάννου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την 458 / 22-01-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852 / 2010 που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους, Προέδρους & εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων ή γνωστοποιήθηκε σε αυτούς σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω άρθρου για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

 

Πρακτικό Αριθ Απόφασης Τίτλος Απόφασης
02 02 Ορισμός μελών Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81 για το έτος 2018
02 03 Συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης ακινήτων έτους 2018
02 04 Ενέργειες για τις ζημιές από την τελευταία θεομηνία στο Δήμο Βιάννου
02 05 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εργασιών συντήρησης – επισκευής οχημάτων μηχανημάτων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412 / 2016 για το έτος 2018
02 06 Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών ελαστικών και ανταλλακτικών όλων των οχημάτων και μηχανημάτων έργων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412 / 2016 για το έτος 2018
02 07 Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412 / 2016 για το έτος 2018
02 08 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412 / 2016 για το έτος 2018
02 09 Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών έτους 2018
02 10 Συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής θεμάτων ανέλκυσης Ναυαγίων και απομάκρυνσης επιβλαβών και επικίνδυνων πλοίων (αρμοδιότητας Λιμεναρχείου Ιεράπετρας)
02 11 Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην επιτροπή αρμόδια για θέματα χαρακτηρισμού πολυσύχναστων ακτών (αρμοδιότητας Λιμεναρχείου Ιεράπετρας)
02 12 Συγκρότηση επιτροπής για την χορήγηση αδείας εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής (αρμοδιότητας Λιμεναρχείου Ιεράπετρας)
02 13 Έγκριση Οικονομικού απολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς επιχείρησης Βιάννου έτους 2017
02 14 Έγκριση προϋπολογισμού Δημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης Βιάννου έτους 2018
02 15 Έγκριση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ έτους 2018
02 16 Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης κ. Δημάρχου
02 17 Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης , του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης (Τ.Ε.Ι) και του Δήμου Βιάννου για το ερευνητικό έργο «ΕΡΕΥΝΑ-ΜΕΛΕΤΗ ΔΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ (ΝΕΤ-ΜΕΤΕRING) ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ (VIRTUAL NET-METERING) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΉΤΗΣ ΚΑΙ στους ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ»

Σχετικά αρχεία

Απόφαση - Αρχείο pdf (679 KB)

 

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA