Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Municipality of Municipality Council Αποφάσεις ΔΣ Αποφάσεις της 09ης / 2018 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βιάννου
Αποφάσεις της 09ης / 2018 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βιάννου PDF Print
x

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Άνω Βιάννο 13/06/2018

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

 

Στην Άνω Βιάννο σήμερα στις 13 Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο Βιάννου συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την 3332 / 12-06-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852 / 2010 που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους, Προέδρους & εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων ή γνωστοποιήθηκε σε αυτούς σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω άρθρου για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

Πρακτικό Αριθ Απόφασης Τίτλος Απόφασης
09 96 Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στην πρόσκληση για το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» ,στον άξονα προτεραιότητας «Βελτίωση των βασικών περιβαλλοντικών υποδομών και ιδίως αυτών της επεξεργασίας των λυμάτων» με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων , επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης» για την υποβολή πρότασης , με τίτλο πράξης «Δίκτυα αποχέτευσης , εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων των οικισμών Χόνδρου και Περβόλας Δήμου Βιάννου» και «Έργα συλλογής , μεταφοράς , επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμών Κερατοκάμπου , Καστρίου και Μονομπούκα Δήμου Βιάννου Π.Ε Ηρακλείου»
09 97 Διάθεση θέσεων του προγράμματος μαθητείας στα ΕΠΑΛ και ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας , Έρευνας και Θρησκευμάτων και στις ΕΠΑΣ και ΙΕΚ ΟΑΕΔ
09 98 Πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθιο, με βάση τις διατάξεις της περίπτ. κ΄ παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012

Σχετικά αρχεία

Απόφαση - Αρχείο pdf ( 172 KB)

 

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA