Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Municipality of Municipality Council Αποφάσεις ΔΣ Αποφάσεις της 11ης / 2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βιάννου
Αποφάσεις της 11ης / 2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βιάννου PDF Print
x

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Άνω Βιάννο 28/06/2018

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

 

Στην Άνω Βιάννο σήμερα στις 28 Ιουνίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο Βιάννου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την 3.625 / 22-06-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852 / 2010 που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους, Προέδρους & εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων ή γνωστοποιήθηκε σε αυτούς σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω άρθρου για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

Πρακτικό Αριθ Απόφασης Τίτλος Απόφασης
11 101 Έγκριση και παραλαβή της μελέτης «Μελέτη Ανάπλασης τμήματος οικισμών Συκολόγου και Κάτω Βιάννου»
11 102 Έγκριση και παραλαβή της μελέτης «Μελέτη Βελτίωσης οδών εντός οικισμού Άρβης της Τ.Κ. Αμιρών»
11 103 Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΧΟΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ»
11 104 Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΕΜΠΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ»
11 105 Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΜΠΑΡΟΥ (τμήμα ζώνης Β) ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ»
11 106 Έγκριση του 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ – υποέργο: Επισκευή Δημοτικού κτιρίου Τ.Κ. Μάρθας»
11 107 Πρόταση αναστολής αδειών χρήσης αρδευτικού νερού προς ιδιώτες λόγω κατάστασης ανομβρίας στον Δήμο Βιάννου
11 108 Πρόταση παραχώρησης αρμοδιοτήτων Διοίκησης Λειτουργίας και Συντήρησης εγγειοβελτιωτικών έργων Δήμου Βιάννου για άρδευση προς τον ΤΟΕΒ Εμπάρου Μιλιαράδων Ξενιάκου του Δήμου Βιάννου
11 109 Έγκριση της μελέτης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔHMOY ΒΙΑΝΝΟΥ ΑΠΟ ΖΗΜΙΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ»
11 110 Έγκριση της μελέτης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ 1o υποέργο: Αποκατάσταση Δημοτικής οδοποιίας Δήμου Βιάννου»
11 111 Έγκριση της μελέτης του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Τ11Β ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ)»
11 112 Έγκριση του 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, του 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ και του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ – υποέργο: Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης και τσιμεντοστρώσεις δημοτικών δρόμων Τ.Κ. Μάρθας»
11 113 Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ – υποέργο: Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης και τσιμεντοστρώσεις δημοτικών δρόμων Τ.Κ. Μάρθας»
11 114 Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ – υποέργο: Επισκευή Δημοτικού κτιρίου Τ.Κ. Μάρθας»
11 115 Έγκριση του 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, του 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες-Επισκευή Δημοτικών δρόμων»
11 116 Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες-Επισκευή Δημοτικών δρόμων»
11 117 Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες-Κατασκευή τεχνικών»
11 118 Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΗΣ 30 – 07- 2012 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΙΑΝΝΟΥ 7o υποέργο «Επισκευή – συντήρηση Δημοτικού δρόμου»»
11 119 Αποδοχή παραχώρησης άνευ ανταλλάγματος κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων» ιδιοκτησίας του Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού Υπαλλήλων ΙΚΑ Νομού Ηρακλείου «Η ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ»
11 120 Έγκριση υποβολής αίτησης στήριξης στο πλαίσιο του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2014-2020, Μέτρο 19: ‘‘Τοπική ανάπτυξη µε πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD/LEADER’’.
11 121 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
11 122 Έγκριση της 11 / 2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Δήμου Βιάννου για την τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2018
11 123 Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης κ. Δημάρχου
11 124 Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου κ. Αριστομένη Συγγελάκη
11 125 Πολιτιστικές δραστηριότητες Δήμου Βιάννου
11 126 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για «Βελτίωση Αγροτικού δρόμου Μάρθας – Μιλλιαράδων από Χ.Θ.0 + 00 έως 3+13 (ασφαλτικά – Τεχνικά)» που εντάχθηκε στην δράση 4.3.4 του υπομέτρου 4.3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020
11 127 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για «Συμμετοχή στο πρόγραμμα μεταλυκειακής εκπαίδευσης αποφοίτων ΕΠΑΛ»
11 128 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για «Ετήσια τεχνική υποστήριξη ΟΠΣΝΑ για το έτος 2018-2019»
11 129 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για «Εξόφληση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων»
11 130 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για «Εξόφληση εξωδικαστικού συμβιβασμού για υπογειοποίηση ομβρίων υδάτων»
11 131 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών που προκαλούνται από Θεομηνίες-υποέργο : Αποκατάσταση υποδομών και δημοτικής οδοποιίας των οικισμών Άρβης και Ν. Αρβης των τοπικών Κοινοτήτων Αμιρών και Αγίου Βασιλείου»
11 132 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για «Συντήρηση οδικού δικτύου Κρήτης και επισκευή-Συντήρηση-Βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων εξοπλισμού και μέσων Περιφέρειας Κρήτης – υποέργο : Τσιμεντόστρωση δρόμου από Κάτω Σύμη Δήμου Βιάννου έως και Πάνω Σύμη Δήμου Ιεράπετρας και κατασκευή πέτρινης βρύσης»
11 133 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για «Κατασκευή κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων – Διαμόρφωση και ανάδειξη Κοινοχρήστων χώρων – Υποέργο :«Κατασκευή πέτρινων τοιχείων στους οικισμούς Καστρί και Κερατόκαμπος» και υποέργο: Αποκατάσταση Δημοτικού κτιρίου Αφρατίου»
11 134 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για «Μισθοδοσία εκτάκτου προσωπικού υπηρεσίας ύδρευσης άρδευσης Αποχέτευσης»
11 135 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για «Αμοιβή νομικών και συμβολαιογράφων»
11 136 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για «Επισκευή Δημοτικών δρόμων» και για «Προμήθεια ασφαλτομίγματος»
11 137 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για «Κατασκευή τεχνικών» και «Προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος»
11 138 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για «Αγορά ακινήτου στην Τ.Κ Χόνδρου»
11 139 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για την υπηρεσία «Ανάπτυξη και εφαρμογή του συστήματος προστασίας προσωπικών δεδομένων GDPR του Δήμου Βιάννου»
11 140 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για «Αναγόμωση και προμήθεια πυροσβεστήρων»
11 141 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για «Δικαστική απόφαση για προμήθεια και τοποθέτηση Παρμπρίζ (ανεμοθώρακα) Λεωφορείου (Ρεθυμνιωτάκη Μαρία)»
11 142 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για «Εισφορές ΕΣΔΑΚ 2017 και παροχή υπηρεσιών διερεύνησης για την «Δημιουργία Δικτύου εναλλακτικών μορφών τουρισμού στο Δήμο Βιάννου»»
11 143 Έκθεση εσόδων – εξόδων Α΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2018
11 144 Μίσθωση κτιρίου για την στέγαση των γραφείων της Τ.Κ Καλαμίου

Σχετικά αρχεία

Απόφαση - Αρχείο pdf ( 1.08 MB)

 

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA