Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Announcements Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής
Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής PDF Print

ΠΡΟΣ:
1) Τακτικά & Αναπληρωματικά μέλη της Δημοτικής επιτροπής Δήμου Βιάννου

Τακτικά μέλη:

 1. Χατζάκη Ιωάννη του Εμμανουήλ
 2. Λουλάκη Πολυχρόνιο του Γεωργίου
 3. Μωυσάκη Κωνσταντίνο του Σταύρου
 4. Βασιλάκη Κωνσταντίνο του Νικολάου

Αναπληρωματικά μέλη:

 1. Καρτσάκη Θεόδωρο του Εμμανουήλ
 2. Μητσόπουλο Δημήτριο του Τηλεμάχου
 3. Βιαννιτάκη Γεώργιο του Νικήτα

2) κ.κ Προέδρους Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων & Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου με την παράκληση οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων να ενημερώσουν τα μέλη των συμβουλίων τους για την πρόσκληση αυτή

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 1. κ. Δήμαρχο
 2. Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού
 3. Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών & Περιβάλλοντος
Σας προσκαλώ σε τακτική διά ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στην Άνω Βιάννο την 28η Μαΐου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852 / 2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 74A του Ν.3852 / 2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν.5056 / 2023, με τα παρακάτω θέματα:
 1. Διόρθωση βεβαιωτικών καταλόγων ύδρευσης 2021.
 2. Διόρθωση βεβαιωτικών καταλόγων άρδευσης 2021.
 3. Έγκριση της διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου, καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού του έργου «Ανάπλαση τμήματος οικισμού Εμπάρου».
 4. Έγκριση της διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου, καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού του έργου «Ανάπλαση τμήματος οικισμών Συκολόγου & Κάτω Βιάννου».
 5. Χωροθέτηση γωνιών ανακύκλωσης με πολυκέντρα ανακύκλωσης σε εφαρμογή προγραμματικής σύμβασης με τον ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ.
 6. Ανάκληση της 49/2024 και εκ νέου έγκριση υποβολής 2ου τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», του έργου «ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ».
 7. Έγκριση υποβολής 1ου τροποποιημένου τεχνικού δελτίου στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», του έργου «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Βιάννου».
 8. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα - Τακτοποιητικού Κύριας Σύμβασης του έργου «Ανάπλαση κεντρικών οδών οικισμού Άρβης - Βελτίωση υποδομών».
 9. Έγκριση πρακτικού ΙI του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση Δημοτικού Κτιρίου Αγίου Βασιλείου (πρώην Δημοτικού Σχολείου)».
 10. Έγκριση πρακτικού ΙI του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση υποδομών ύδρευσης οικισμών Δήμου Βιάννου - Αντικατάσταση δεξαμενών ύδρευσης».
 11. Έγκριση του πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού και του πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης οικονομικών προσφορών και ανάδειξης του προσωρινού μειοδότη της επιτροπής διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 2024-2025».
 12. Έγκριση έκτακτης μετακίνησης του κ. Δημάρχου στην Αθήνα στις 13/05/2024.
 13. Έγκριση μετακίνησης του κ. Δημάρχου στην Αθήνα στις 01/06/2024.
 14. Έγκριση μετακίνησης του κ. Δημάρχου στην Αθήνα στις 28/05/2024.
 15. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2024 και την δημιουργία ΚΑΕ με τίτλο «Προμήθεια μεταχειρισμένου λεωφορείου ΚΗΦΗ 20 θέσεων» και την εγγραφή πίστωσης.
 16. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2024 με την ενίσχυση του ΚΑΕ με τίτλο «Δαπάνες ΚΤΕΟ» και την εγγραφή πίστωσης.
 17. Αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης με Κωδικό: ΔΡΑΣΗ 16931/25-10-2023 Προγράμματος Κρατικής Ενίσχυσης "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ" με Τίτλο: "ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ" του Υπουργείου Τουρισμού και της συμμετοχής του Δήμου Βιάννου και έγκρισης υποβολής πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση Έργου (Υποέργου) στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και εγκατάσταση ημι-μόνιμων υποδομών σε παραλίες της χώρας, προκειμένου να βελτιωθεί η προσβασιμότητα ατόμων με κινητικά προβλήματα ή εμποδιζομένων ατόμων γενικότερα, στο πλαίσιο Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0", με την Χρηματοδότηση της Ε.Ε.-NextGenerationEU».
 18. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση της δαπάνης πληρωμής για έλεγχο ΚΤΕΟ του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 8433.
 19. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση της δαπάνης πληρωμής για έλεγχο ΚΤΕΟ του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 5575.
 20. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση της δαπάνης πληρωμής για έλεγχο ΚΤΕΟ του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 3162.
 21. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση της δαπάνης πληρωμής για έλεγχο ΚΤΕΟ του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 5526.
 22. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση της δαπάνης πληρωμής για έλεγχο ΚΤΕΟ του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 3169.
 23. Έγκριση του πρακτικού III δικαιολογητικών κατακύρωσης οριστικού αναδόχου για την ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ (Η/Μ) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ (Αρ.πρωτ.διακήρυξης 8874 / 27-12-2023).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΝΔΥΛΑΚΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf ( 214 KB)

 

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA