Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Announcements Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης ΜΗΜΕΔ και Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το Έργο: «Ανάπλαση Τμήματος Οικισμών Συκολόγου & Κάτω Βιάννου»
Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης ΜΗΜΕΔ και Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το Έργο: «Ανάπλαση Τμήματος Οικισμών Συκολόγου & Κάτω Βιάννου» PDF Print

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βιάννου, κατ’ εφαρμογή:

 1. Της παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016,
 2. Της παρ. 10άρθρου 221 του Ν. 4412/2016,
 3. Της Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών,  ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β΄)

 

Θα προβεί στην διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου Μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) που τηρείται στην Ιστοσελίδα www.mimed.ggde.gr, για την επιλογή μελών επιτροπής (τακτικών και αναπληρωματικών) της παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 διαγωνισμού έργου. Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Ανάπλαση τμήματος οικισμών Συκολόγου & Κάτω Βιάννου» Προϋπολογισμού 351.612,90 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014- 2020» – Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2, Υποδράση 19.2.4.3.

Το έργο αφορά την ανάπλαση τμήματος των οικισμών Κάτω Βιάννου και Συκολόγου. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι:

 1. Σημειακές Φυτεύσεις όπου πρέπει να αποκατασταθεί μερικώς το αστικό τοπίο
 2. Δημιουργία των βασικών λειτουργικών υποδομών (Φωτισμός δρόμου)
 3. Οι αναγκαίες επιστρώσεις δρόμων και διαμορφώσεις – αποκαταστάσεις υπαίθριων χώρων
 4. Δημιουργία των αναγκαίων χώρων στάθμευσης
 5. Δημιουργία των απαραίτητων καθιστικών σε κομβικά σημεία
 6. Δημιουργία οδεύσεων τυφλών με ειδικές πλάκες
 7. Αποκαταστάσεις παραδοσιακών δομικών στοιχείων.

 

Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη της Αναθέτουσας Αρχής που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις. Η επιτροπή του άρθρου 5 της υπ’ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017

Απόφασης, η οποία ορίστηκε σε ετήσια βάση για διεξαγωγή κληρώσεων ΜΗΜΕΔ, με την αριθ. 97/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βιάννου, (ΑΔΑ : Ψ3Φ9Ω94-ΞΒ8)

Είναι διμελής και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους:

 1. Παπαμαστοράκης Γεώργιος, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός Υπάλληλος Δήμου Βιάννου
 2. Λιοντάκη Σοφία, ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός Υπάλληλος Δήμου Μινώα Πεδιάδος

 

Έργο της παραπάνω Επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των μελών της επιτροπής διαγωνισμού του έργου. Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την στις 03-112020 και ώρα 10:00 μ.μ. μέσω της ιστοσελίδας: www.mimed.ggde.gr.

 

Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Mεταφορών, θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες:

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA