Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Announcements Πρόσληψη Υδρονομέων Άρδευσης έτους 2021
Πρόσληψη Υδρονομέων Άρδευσης έτους 2021 PDF Print

 

Ο Δήμαρχος Βιάννου, Σταυρακάκης Μηνάς, έχοντας υπόψη του:

1) Την παρ. 5 του άρθρου 58 του Ν.3966/2011, σύμφωνα με την οποία οι υδρονομείς άρδευσης των ΟΤΑ υπήχθησαν στο καθεστώς των διατάξεων του άρθρου 1 παρ.2 του Ν.3812/2009.

2) Το άρθρο 211 του Ν.3584/2007.

3) Το από 28.3/15.4.1957 Βασιλικό Διάταγμα «Περί της αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων».

4) Το με αριθ. Πρωτ.: οικ.29744/22-06-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: Διευκρινίσεις διαδικασίας πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης στους ΟΤΑ α’ βαθμού.

5) Την με αρ. 13/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βιάννου, με την οποία καθορίστηκαν τα όργανα διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, η αρδευτική περίοδος έτους 2021 καθώς και οι θέσεις των απαιτούμενων υδρονομέων ανά αρδευτικό δίκτυο.

6) Την με αρ. πρωτ.: 3924/29.04.2021 (ΑΔΑ: Ψ2ΥΘΟΡ1Θ-ΗΑΙ) Απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

7) Την με αρ. πρωτ.2279/16.04.2021 Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων του Δήμου Βιάννου για την πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης.

8) Την με αρ. 18/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βιάννου με θέμα «Ορισμός Υδρονομέων άρδευσης».

9) Το άρθρο 170 του Ν. 3584/2007.

10) Το άρθρο 11 παρ.2 του Π.Δ. 410/88.

11) Την περιπτ. δ παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την πρόσληψη των κάτωθι υποψηφίων (25) υδρονομέων και (5) εποπτών υδρονομέων πλήρους απασχόλησης, για την αρδευτική περίοδο έτους 2021 :

 

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Πατρώνυμο

Α.Δ.Τ.

Ειδικότητα

Τομέας Ευθύνης

Ανδρουλάκης

Δημήτριος

Θεόδωρος

Σ.428240

Επόπτης Υδρονομέας

Αρδευτικό Δίκτυ δυτικού

Δήμου Βιάννου

Καρτσάκης Εμμανουήλ

Ιωάννης

ΑΑ 374869

Επόπτης Υδρονομέας

Αρδευτικό Δίκτυο δυτικού

Δήμου Βιάννου

Καρτσάκης Στυλιανός

Εμμανουήλ

Ν990155

Επόπτης Υδρονομέας

Αρδευτικό Δίκτυο κεντρικού - ανατολικού

Δήμου Βιάννου

Ορφανάκης Ιωάννης

Μιχαήλ

Ν 987660

Επόπτης Υδρονομέας

Αρδευτικό Δίκτυο κεντρικού - ανατολικού

Δήμου Βιάννου

Καραπιδάκης Ιωάννης

Εμμανουήλ

ΑΝ923361

Υδρονομέας Άρδευσης

Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου -Παραλιακή ζώνη

Σηφάκη Αικατερίνη

Εμμανουήλ

ΑΚ 470285

Υδρονομέας Άρδευσης

Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου - Ορεινή ζώνη

Παντουβάκης Φίλιππος

Χαρίδημος

ΑΙ 958405

Υδρονομέας Άρδευσης

Τ.Κ. Αμιρών –

Ορεινή ζώνη

Λουλάκης Χαράλαμπος

Εμμανουήλ

Σ 428428

Υδρονομέας Άρδευσης

Τ.Κ. Αμιρών –

Ορεινή ζώνη

Παξιμαδάκη Μαρία

Κωνσταντίνος

Μ994220

Υδρονομέας Άρδευσης

Τ.Κ. Αμιρών-

Παραλιακή ζώνη

Τριανταφυλλάκης Εμμανουήλ

Γεωργίου

Ξ 934850

Υδρονομέας Άρδευσης

ΤΚ Αμιρών-

Παραλιακή ζώνη

Πετράκης Γεώργιος

Ιωάννης

ΑΗ959648

Υδρονομέας Άρδευσης

Τ.Κ. Αφρατί

Πετράκη Αικατερίνη

Εμμανουήλ

Φ249972

Υδρονομέας Άρδευσης

Τ.Κ. Βαχού –

Ορεινή ζώνη

Σπουγιαδάκης Εμμανουήλ

Γεώργιος

ΑΝ923398

Υδρονομέας Άρδευσης

Τ.Κ. Βαχού-

Παραλιακή ζώνη

Κοκκινάκη Καλλιόπη

Μιχαήλ

Τ333814

Υδρονομέας Άρδευσης

Τ.Κ. Εμπάρου

Μπελεχάκης Ιωάννης

Γεώργιος

ΑΜ466035

Υδρονομέας Άρδευσης

Τ.Κ. Εμπάρου

Νικολαΐδου 'Αννα

Γεώργιος

ΑΙ942265

Υδρονομέας Άρδευσης

Τ.Κ. Εμπάρου

Παπαδάκη Βασιλική

Κων/νος

ΑΜ466070

Υδρονομέας Άρδευσης

Τ.Κ. Εμπάρου

Βασιλάκης Δημήτριος - Μάριος

Ορέστης

Φ249923

Υδρονομέας Άρδευσης

Τ.Κ. Εμπάρου

Μανουσάκη Μαρία

Αντώνιος

ΑΒ482404

Υδρονομέας Άρδευσης

Τ.Κ. Κάτω Βιάννου

Κυριακάκη Ζαχαρένια

Γεώργιος

Φ249908

Υδρονομέας Άρδευσης

Τ.Κ. Κάτω Σύμης - Συκολόγου

Μπουμπάκης Γεώργιος

Εμμανουήλ

ΑΝ923319

Υδρονομέας Άρδευσης

Τ.Κ. Μάρθας

Μακράκη Μαρία

Εμμανουήλ

Χ354809

Υδρονομέας Άρδευσης

Τ.Κ. Μιλλιαράδων

Μαρκογιαννάκη Αικατερίνη

Κων/νος

Ξ934668

Υδρονομέας Άρδευσης

Τ.Κ. Μιλλιαράδων

Μανωλάκης Εμμανουήλ

Γεώργιος

Λ979804

Υδρονομέας Άρδευσης

Τ.Κ. Ξενιάκου

Φραγκάκης Εμμανουήλ

Ιωάννης

ΑΒ514915

Υδρονομέας Άρδευσης

Τ.Κ. Ξενιάκου

Βραχνάκης Ελευθέριος

Εμμανουήλ

ΑΜ466110

Υδρονομέας Άρδευσης

Τ.Κ. Πεύκου

Πετράκης κων/νος

Εμμανουήλ

ΑΒ180445

Υδρονομέας Άρδευσης

Τ.Κ. Πεύκου

Γιαμαλάκης Ιωάννης

Εμμανουήλ

ΑΝ923399

Υδρονομέας Άρδευσης

Τ.Κ. Χόνδρου –

Ορεινή ζώνη

Γιαμαλάκης Γεώργιος

Εμμανουήλ

ΑΖ966472

Υδρονομέας Άρδευσης

Τ.Κ. Χόνδρου – Παραλιακή ζώνη

 

Οι όροι της σύμβασης θα καθοριστούν με την υπογραφή της.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf ( 111 KB)

 

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA