Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Announcements Πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βιάννου (με τηλεδιάσκεψη)
Πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βιάννου (με τηλεδιάσκεψη) PDF Print

ΠΡΟΣ:

  • Α. Τον Δήμαρχο Βιάννου κ. Μηνά Σταυρακάκη
  • Β. Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
  • Γ. κ. Προέδρους Κοινοτήτων του Δήμου
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, τις διατάξεις του άρθρου 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/τ. Α’/11.3.2020) όπως ισχύει , των σ#mce_temp_url#χετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών για τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της επικράτειας , την ΚΥΑ Δ1α / Γ.Π.οικ. 35169 / 04.06.2021 (ΦΕΚ 2366 / 05.06.2021 τεύχος Β΄) , σας καλούμε σε συνεδρίαση η οποία θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «τηλεδιάσκεψης» (χρήση της πλατφόρμας zoom), την 15η Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 , για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :


1.Έκθεση εσόδων - εξόδων Α΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2021
2.Τροποποίηση προϋπολογισμού 2021 και εγγραφή πίστωσης για την «Προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος»
3.Τροποποίηση προϋπολογισμού και εγγραφή πίστωσης για το έργο «Συντήρηση - Αποκατάσταση δημοτικής Οδοποιίας προς Λουτράκι Βιάννου»
4.Τροποποίηση προϋπολογισμού 2021και εγγραφή πίστωσης για την κάλυψη αναγκών αποφυγής διάδοσης του Κορωνοϊού COVID-19 (μισθοδοσία υπαλλήλων)
5.Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και εγγραφή πιστώσεων για οφειλές παρελθόντων οικονομικά ετών (οφειλές σε εφημερίδες)
6.Σύσταση Δημοτικής επιτροπής ισότητας των φύλων του Ν. 4604/2019
7.Καθορισμός των χώρων και μισθωτικού ανταλλάγματος ,για την παραχώρηση σε τρίτους (όμορους και μη) του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας στο Δήμο Βιάννου για το έτος 2021 και μέχρι 31-12-2022
8. Έγκριση της μελέτης «Χωροθέτηση Γωνιών Ανακύκλωσης» με αρ. πρωτ.: 3127/19-05-2021 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για την για το έργο με τίτλο «Ανάπτυξη Γωνιών Ανακύκλωσης του Δήμου Βιάννου» στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών(ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) με τίτλο «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων», Πρόσκληση ΑΤ04

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

 

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (209 KB)

 

 

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA