Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Announcements Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Print

ΠΡΟΣ: 1) Τακτικά & Αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Eπιτροπής Δήμου Βιάννου

Τακτικά μέλη:

 1. Τριγωνάκη Χαρίλαο του Γεωργίου, Αντιδήμαρχο
 2. Αγαπουλάκη Εμμανουήλ του Ελευθερίου, Αντιδ/ρχο
 3. Μητσόπουλο Δημήτριο του Τηλεμάχου
 4. Ψαράκη Ιωάννη του Αποστόλου
 5. Κεφαλάκη Μιχαήλ του Ιωάννη
 6. Κονδυλάκη Χαράλαμπο του Γεωργίου

Αναπληρωματικά Μέλη:

 1. Καργιολάκη Εμμανουήλ του Ματθαίου
 2. Παπαδήμα Μιχαήλ του Στεφάνου
 3. Μαργαριτάκη Εμμανουήλ του Ιωάννη
 4. Καρτσάκη Θεόδωρο του Εμμανουήλ
2 ) Προέδρους Συμβουλίου Κοινότητας και Προέδρους Κοινοτήτων του Δήμου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
 1. Επικεφαλής ελάσσονος μειοψηφίας κ. Μωυσάκη
 2. Γ.Γ Δήμου κ. Γεώργιο Αποστολάκη
 3. Προϊσταμένη Δνσης Διοικητικού-Οικονομικού
 4. Προϊσταμένη Δνσης Τεχνικών υπηρεσιών & Περιβάλλοντος

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στην Άνω Βιάννο ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ την 06η Μαρτίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852 / 2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555 / 2018, τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, για την συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 1. Διαμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Βιάννου, έτους 2023, έπειτα από την ενσωμάτωση του σχεδίου προϋπολογισμού της αριθ. 08 / 2023 απόφασης της οικονομικής επιτροπής στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ.
 2. Έγκριση του πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης οριστικού αναδόχου, της επιτροπής διαγωνισμού για την «Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Μηχανημάτων Δήμου Βιάννου 2022-2023».
 3. Έγκριση της διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών Δήμου Βιάννου και Σχολικών Επιτροπών 2023-2024».
 4. Αποδοχή των όρων λήψης επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για την εκτέλεση του έργου «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Λυμάτων στους Οικισμούς Αμιρών και Μάρθας του Δήμου Βιάννου» ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» - Ανάκληση της 05 / 2023 όμοιας απόφασης της Οικονομικής επιτροπής.
 5. Ανάκληση της 06 / 2023 απόφασης της οικονομικής επιτροπής με θέμα «Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για έλεγχο ταχογράφου του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 3169».
 6. Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Βιάννου, με τίτλο «Νέα Αρδευτική Γεώτρηση στην Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου του Δήμου Βιάννου» στο ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, στον Άξονα Προτεραιότητας: 2.9 «Ανάπτυξη υποδομών και προστασία περιβάλλοντος (μικρά φράγματα, αρδευτικά δίκτυα, ύδρευση - αποχέτευση, αντιπλημμυρικά κλπ)».
 7. Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Βιάννου, με τίτλο «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών και Δημοτικών Οδών Δήμου Βιάννου» στο ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, στον Άξονα Προτεραιότητας: 4.5 «Οδικές Υποδομές».
 8. Έγκριση πρακτικού υπ. αριθμ' πρωτ. 1115 / 28-02-2023 επιτροπής διαγωνισμού για την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 για την Συντήρηση και επισκευή οχημάτων - μηχανημάτων Δήμου Βιάννου, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς να έχουν τροποποιηθεί οι αρχικοί όροι της διακήρυξης.
 9. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση της δαπάνης για ΚΤΕΟ του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 8433

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε

ΜΗΝΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (207 KB)

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA