Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Announcements Πρόσκληση Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Print

ΠΡΟΣ: 1) Τακτικά & Αναπληρωματικά Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βιάννου

Τακτικά μέλη:
1. Τριγωνάκη Χαρίλαο του Γεωργίου, Αντιδήμαρχο
2. Αγαπουλάκη Εμμανουήλ του Ελευθερίου, Αντιδ/ρχο
3. Μητσόπουλο Δημήτριο του Τηλεμάχου
4. Ψαράκη Ιωάννη του Αποστόλου
5. Κεφαλάκη Μιχαήλ του Ιωάννη
6. Κονδυλάκη Χαράλαμπο του Γεωργίου

Αναπληρωματικά Μέλη:
1. Καργιολάκη Εμμανουήλ του Ματθαίου
2. Παπαδήμα Μιχαήλ του Στεφάνου
3. Μαργαριτάκη Εμμανουήλ του Ιωάννη
4. Καρτσάκη Θεόδωρο του Εμμανουήλ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Επικεφαλής ελάσσονος μειοψηφίας κ. Μωυσάκη
2. Γ.Γ Δήμου κ. Γεώργιο Αποστολάκη
3. Προϊσταμένη Δνσης Διοικητικού-Οικονομικού
4. Προϊσταμένη Δνσης Τεχνικών υπηρεσιών & Περιβάλλοντος

Σας προσκαλώ σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στην Άνω Βιάννο την 29 Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
  1. Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Βιάννου για την χρηματοδότηση της Πράξης με τίτλο «Συνέχιση Λειτουργιάς Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Δήμου Βιάννου» στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 3388/04-07-2023 Πρόσκλησης με κωδ: ΕΚΤ+_5, Α/Α ΟΠΣ 2346 με τίτλο «Δράση 4.11.6 - Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Κρήτη» 2021-2027 όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Πρωτ. 3959/03-8-2023 1η τροποποίησή της.
  2. Αποδοχή ποσού από το ΥΠ.ΕΣ για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» (2η δόση ΚΑΠ έτους 2023) - Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού και την εγγραφή της πίστωσης.
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα επειδή θα πρέπει άμεσα η Οικονομική επιτροπή να λάβει αποφάσεις:

1ον: Να εγκρίνει την υποβολή πρότασης του Δήμου για την χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Συνέχιση Λειτουργιάς Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)» επειδή έχουν τεθεί προθεσμίες που πρέπει να τηρηθούν και

2ον: Να αποδεχτεί την χρηματοδότηση του ΥΠ.ΕΣ για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» και να προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του προϋπολογισμού και την εγγραφή της πίστωσης σ' αυτόν προκειμένου να μην καθυστερήσει η πληρωμή των υπαλλήλων του προγράμματος. Από την αναβολή λήψης των σχετικών αποφάσεων πιθανολογείται κίνδυνος για τα συμφέροντα του Δήμου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε

 

ΜΗΝΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (271 KB)

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA