Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Announcements Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βιάννου
Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βιάννου PDF Print

ΠΡΟΣ:
Α. Τον Δήμαρχο Βιάννου κ. Μηνά Σταυρακάκη
Β. Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους:
1.ΑΓΑΠΟΥΛΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 12.ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ
2.ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 13.ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ
3.ΒΙΑΝΝΙΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΝΙΚΗΤΑ 14.ΜΩΥΣΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΣTΑΥΡΟΥ
4.ΓΑΡΕΔΑΚΗ ΕΥΛΑΜΠΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 15.ΠΑΞΙΜΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
5.ΓΡΥΛΙΩΝΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 16.ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΜΙΧΑΗΛ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
6.ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ 17.ΡΑΠΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
7.ΚΑΡΓΙΟΛΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΜΑΤΘ 18. ΤΡΙΓΩΝΑΚΗ ΧΑΡΙΛΑΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
8.ΚΑΡΤΣΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19.ΤΡΟΥΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
9.ΚΕΦΑΛΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ 20.ΨΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
10.ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 21.ΨΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
11.ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΜΙΧΑΗΛ

Γ.- κ. Προέδρους Κοινοτήτων του Δήμου

1.ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ του ΣΤ (Αγ.Βασιλείου) 9. ΣΥΓΓΕΛΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ του ΧΑΡΑΛ (Κ. Σύμης)
2.ΗΛΙΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΜΑΤΘ (Αμιρών) 10. ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΓΕΩΡΓ (Κεφαλοβρυσίου)
3.ΛΟΥΛΑΚΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟ του ΓΕ (Άνω Βιάννου) 11.ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟ του ΜΙΧΑΗΛ (Μάρθας)
4.ΠΕΤΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ (Αφρατίου) 12. ΨΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΕΜΜ (Μιλλιαράδων)
5.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΓΕΩΡΓ (Βαχού) 13. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΕΜΜΑΝ. του ΕΥΑΓΓ (Ξενιάκου)
6.ΠΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΕΜΜ (Εμπάρου) 14. ΠΡΟΕΣΤΑΚΗ ΓΛΥΚΑΙΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ (Πεύκου)
7.ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ του ΧΑΡ (Καλαμίου) 15. ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Γ (Συκολόγου)
8. ΜΑΝΔΑΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του ΕΜΜ (Κ. Βιάννου) 16. ΨΑΡΟΛΟΓΑΚΗ ΕΜΜ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Χόνδρου)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1 .Γ.Γ Δήμου κ. Γεώργιο Αποστολάκη
2. Προϊσταμένη Δνσης Διοικητικού-Οικονομικού
3. Προϊσταμένη Δνσης Τεχνικών υπηρεσιών & Περιβάλλοντος

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στην Άνω Βιάννο την 24η Οκτωβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Έγκριση του νέου επικαιροποιημένου σχεδίου εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του «Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)» του Δήμου Βιάννου.
2 2η τροποποίηση ετήσιου τεχνικού προγράμματος έτους 2023 Δήμου Βιάννου.
3 Τροποποίηση του προϋπολογισμού και εγγραφή πίστωσης για «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις».
4 Τροποποίηση του προϋπολογισμού και εγγραφή πίστωσης για «Συντήρηση Δημοτικών Δρόμων Δήμου Βιάννου».
5 Τροποποίηση του προϋπολογισμού και δημιουργία νέου ΚΑΕ με τίτλο «Καθαρισμός Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Βιάννου 2023».
6 Τροποποίηση του προϋπολογισμού και δημιουργία νέου ΚΑΕ με τίτλο «Συντήρηση - Επισκευή Λοιπών Μηχανημάτων».
7 Τροποποίηση του προϋπολογισμού και δημιουργία νέου ΚΑΕ με τίτλο «Συντήρηση & Επισκευή Λοιπών Μηχανημάτων».
8 Τροποποίηση του προϋπολογισμού και δημιουργία νέου ΚΑΕ με τίτλο «Συντήρηση & Επισκευή Μεταφορικών Μέσων».
9 Τροποποίηση του προϋπολογισμού και δημιουργία νέου ΚΑΕ με τίτλο «Συντήρηση Συστήματος Παρακολούθησης Δημοσίων Συμβάσεων».
10 Τροποποίηση του προϋπολογισμού και δημιουργία νέου ΚΑΕ με τίτλο «Προμήθεια Συστήματος Διασύνδεσης Οικονομικής Διαχείρισης με Σύστημα Εντολών Πληρωμής ΔΙΑΣ».
11 Τροποποίηση του προϋπολογισμού και δημιουργία νέου ΚΑΕ με τίτλο «Τσιμεντοστρώσεις στην Τ.Κ Καλαμίου».
12 Τροποποίηση του προϋπολογισμού και δημιουργία νέου ΚΑΕ με τίτλο «Υποστήριξη Προετοιμασίας και Υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης Στο ΕΠ Κρήτη 2021-2027».
13 Τροποποίηση του προϋπολογισμού και δημιουργία νέου ΚΑΕ με τίτλο «Υποστήριξη Εργαλείων Πληροφορικής (ΖΟΟΜ 2023)».
14 Τροποποίηση του προϋπολογισμού και δημιουργία νέου ΚΑΕ με τίτλο «Συντήρηση Αγροτικών Δρόμων Δήμου Βιάννου».
15 Τροποποίηση του προϋπολογισμού και εγγραφή πίστωσης για «Σιδηροκατασκευές για Αντλιοστάσια και Δεξαμενές».
16 Τροποποίηση του προϋπολογισμού για ενίσχυση του ΚΑΕ με τίτλο «Επιστροφή Αχρεωστήτως Καταβληθέντος Ποσού για Παροχή Νερού».
17 Τροποποίηση του προϋπολογισμού και εγγραφή πίστωσης για την «Συντήρηση Δικτύου wi-fi Δήμου Βιάννου».
18 Τροποποίηση του προϋπολογισμού και ενίσχυση της πίστωσης για «Λοιπά Τέλη».
19 Τροποποίηση του προϋπολογισμού και εγγραφή πίστωσης για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών, λόγω της επιβάρυνσης των προϋπολογισμών τους από την αύξηση του ενεργειακού κόστους.
20 Τροποποίηση του προϋπολογισμού και εγγραφή πίστωσης για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» (2η δόση ΚΑΠ έτους 2023).
21 Τροποποίηση του προϋπολογισμού και εγγραφή πίστωσης για «Αμοιβές Νομικών & Συμβολαιογράφων».
22 Τροποποίηση του προϋπολογισμού και εγγραφή πίστωσης για «Ληξιπρόθεσμες Οφειλές σε Ασφαλιστικά Ταμεία e-ΕΦΚΑ Κοινότητας Ξενιάκου».
23 Διαγραφή παραγεγραμμένων υποχρεώσεων του Δήμου και αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.
24 Τροποποίηση του προϋπολογισμού και εγγραφή πίστωσης για την «Προμήθεια Ημιφορτηγού 4Χ4».
25 Κατανομή πιστώσεων στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Βιάννου για την «Κάλυψη Λειτουργικών Δαπανών Έτους 2023 (Α΄ κατανομή)» - Ανάκληση της 69 / 2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω λάθους.
26 Κατανομή πιστώσεων στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Βιάννου για την «Κάλυψη Λειτουργικών Δαπανών Έτους 2023 (Γ΄ κατανομή)».
27 Έγκριση της 11 / 2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Δήμου Βιάννου για την τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2023.
28 Επιχορήγηση Πνευματικού Κέντρου Άνω Βιάννου «Περικλής Βλαχάκης».
29 Ανάκληση της 85/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εκ νέου λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση Οδών εντός Οικισμού Άρβης της Τ.Κ. Αμιρών».
30 Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Κύριας Σύμβασης του έργου «Βελτιώσεις-Συντηρήσεις-Διανοίξεις στο Οδικό Δίκτυο Κρήτης Υποέργο (Νέο): Αποκατάσταση Δημοτικής Οδοποιίας Οικισμών Συνδωνίας της Τ.Κ Καλαμίου, Άρβης της Τ.Κ. Αμιρών, Τερτσών της Τ.Κ. Συκολόγου».
31 Ανάκληση της 86/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εκ νέου λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση Αγροτικού Δρόμου Μάρθας - Μιλλιαράδων από Χ.Θ. 0+00 έως 3+13 (Ασφαλτικά - Τεχνικά)».
32 Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτιώσεις-Συντηρήσεις-Διανοίξεις στο Οδικό Δίκτυο Κρήτης Υποέργο (νέο): Αποκατάσταση Δημοτικής Οδοποιίας Οικισμών Συνδωνίας της Τ.Κ Καλαμίου, Άρβης της Τ.Κ. Αμιρών, Τερτσών της Τ.Κ. Συκολόγου».
33 Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Υδροαρδευτικά Έργα και Υποστηρικτικές» Υποέργο: Αντικατάσταση αρδευτικής γεώτρησης στη θέση Μελισσοχάρακο της Τ.Κ. Χόνδρου.
34 Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Πρόληψη και Αντιμετώπιση Ζημιών και Καταστροφών που Προκαλούνται από Θεομηνίες - Υποέργο: Αποκατάσταση Ζημιών Λόγω Έντονων Καιρικών Φαινομένων της 06-04-2019».
35 Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Έργα Διαχείρισης Λυμάτων Δήμου Βιάννου-2ο Υποέργο: Τμήμα Α:Έργα Συλλογής, Μεταφοράς Και Διάθεσης Λυμάτων Τ.Κ. Χόνδρου - Περβόλα».
36 Σημειακή τροποποίηση της 625/28-02-2011 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ 54/30-03-2011) που αφορά την έγκριση του ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Βιάννου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

 

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (311 KB)

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA