Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Announcements Προτάσεις Έργων που θα Αλλάξουν τη Ζωή των Κατοίκων του Δ. Βιάννου
Προτάσεις Έργων που θα Αλλάξουν τη Ζωή των Κατοίκων του Δ. Βιάννου PDF Print

Με τρεις νέες προτάσεις έργων ξεκίνησε ο δήμος Βιαννου την προσπάθεια για την ένταξη του σε προγράμματα χρηματοδότησης έργων που θα αλλάξουν τη ζωή των κατοίκων της περιοχής.

Αναλυτικά:

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 49. πρόσκλησης του Ε.Φ.Δ. ΕΕΤΑΑ Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 7 «Αειφόρος Ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής» και ειδικότερα στις κατηγορίες Πράξεων: «Ολοκληρωμένες Αστικές Αναπλάσεις Ευρείας Κλίμακας», του Π.Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, ο Δήμος Βιάννου κατέθεσε δύο προτάσεις.

Η πρώτη αφορά το έργο με τίτλο: «Αποκατάσταση Παραδοσιακού Νερόμυλου στην Άνω Βιάννο και παράπλευρου κτιρίου -πρώην Δημαρχείου Βιάννου- με μετατροπή του σε Δημοτική Βιβλιοθήκη» με προϋπολογισμό 219.932,10 €.

Το έργο αυτό αφορά την αποκατάσταση και διαμόρφωση του παραδοσιακού νερόμυλου και του κτηρίου του πρώην δημαρχείου Βιάννου με την μετατροπή του σε δημοτική βιβλιοθήκη.

Τα κτήρια βρίσκονται στην κεντρική πλατεία του οικισμού Άνω Βιάννου και αποτελούν μαζί με την παλιό δημοτικό σχολείο ένα ενδιαφέρον κτιριακό σύνολο στο κέντρο του παραδοσιακού ιστού του οικισμού.

Το ισόγειο κτήριο (πρωην Δημαρχείου) ιδιοκτησίας Δήμου Βιάννου στέγαζε έως πρόσφατα τις επιτελικές υπηρεσίες του δήμου Βιάννου. Πρόκειται για παλαιό λιθόκτιστο ισόγειο κεραμοσκεπές κτίσμα συνολικού εμβαδού 71,81 Μ2.

Ο Νερόμυλος βρίσκεται στην κεντρική πλατεία του οικισμού Άνω Βιάννου όπου δεσπόζει ο αιωνόβιος πλάτανος του χωριού. Ανήκει στην κατηγορία του «ελληνικού» τύπου με εσωτερικό, οριζόντιο υδροτροχό (φτερωτή). Γενικά οι νερόμυλοι της Κρήτης ανήκουν στην κατηγορία του λεγόμενου «ανατολικού» ή «ελληνικού» τύπου με μικρό σχετικά οριζόντιο υδροτροχό («φτερωτή»), εσωτερικά. Ο τύπος αυτός ήταν απλούστερος του «ρωμαϊκού», απαιτούσε ευκολότερους χειρισμούς και έλυνε ένα βασικό κατασκευαστικό πρόβλημα σε περιοχές ορεινές ή όπου υπήρχε νερό εποχιακά μόνο.

Ο νερόμυλος της Άνω Βιάννου συνδυάζεται με εξαιρετικά χαρακτηριστικό Γλυκάτο, ένα από τα συνήθη συνοδευτικά υδραυλικά έργα που αφορούσαν στην μεταφορά και διαχείριση του νερού, που κατέληγαν στα «ζουργιά» όπου βρισκόταν ο μηχανισμός κίνησης.

Η δεύτερη πρόταση αφορά το έργο με τίτλο: «Μετατροπή υφιστάμενου κτηρίου του Πολιτιστικού Συλλόγου Εμπάρου σε χώρο άσκησης πολιτιστικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων στο Δήμο Βιάννου» με προϋπολογισμό 232.962,00 €.

Το παρόν προτεινόμενο έργο αφορά την μετατροπή υφιστάμενου κτηρίου σε χώρο άσκησης πολιτιστικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων.

Το κτήριο βρίσκεται στο Δ. Δ. Εμπάρου. Έχει παραχωρηθεί για 21 έτη στον Δήμο Βιάννου προκειμένου να κατασκευαστεί και να λειτουργήσει ως ένα ολοκληρωμένο Δημοτικό πολυχώρο πολιτιστικών-ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων, σε ένα χώρο συνολικού εμβαδού 250,88 τ.μ.. Προβλέπεται επίσης η εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού έτσι ώστε το έργο να είναι λειτουργικό και ολοκληρωμένο. Στην πράξη προβλέπεται πλήρως η απρόσκοπτη είσοδος και χρήση των ΑμεΆ και η οποία εξασφαλίζεται τόσο με τις κατάλληλες κτηριακές εγκαταστάσεις (ράμπες, τουαλέτες κτλ) όσο και με τον προβλεπόμενο εξοπλισμό (ειδικό οπτικοακουστικό σύστημα για ΑμεΑ).

Επίσης, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 7 «Αειφόρος Ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής» και ειδικότερα στις κατηγορίες Πράξεων: «Ολοκληρωμένες Αστικές Αναπλάσεις Ευρείας Κλίμακας», του Π.Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013, Κωδικός Προτεραιότητας 61 : «Ολοκληρωμένα Σχεδία για την Αστική και Αγροτική Αναγέννηση» και κατόπιν της Πρόσκλησης 73 της Περιφέρειας Κρήτης, ο Δήμος Βιάννου κατέθεσε την πρώτη του πρόταση (σε σύνολο 18 που προγραμματίζονται να κατατεθούν-συνολικού προϋπολογισμού 3.050.000,00 €) με τίτλο: «Βελτίωση υδροληψίας των οικισμών Άνω Βιάννου, Κάτω Βιάννου και Χόνδρου» με προϋπολογισμό 611.000,00 €.

Το έργο αφορά την αξιοποίηση της γεώτρησης στη θέση «Σπαρτί» και την κατασκευή δικτύων μεταφοράς νερού προς δεξαμενές των οικισμών Άνω Βιάννου, Κάτω Βιάννου και Χόνδρου.

Για την γεώτρηση στη θέση «Σπαρτί» προβλέπεται η τοποθέτηση υποβρύχιας αντλίας, ισχύος P = 40,00 HP (παροχής 30,00 m3 με μανομετρικό h=180,00 m. Δίπλα στην γεώτρηση θα κατασκευαστεί δεξαμενή ύδρευσης χωρητικότητας 100,00 μ3 καθως επίσης μία δεξαμενή 150,00 μ3 στην Περβόλα. Απο την γεώτρηση ξεκινά υπόγειος αγωγός PE Φ90, 16 Atm, μήκους 1.141,00 m ο οποίος στη συνέχεια γίνεται αγωγός PE Φ90, μήκους 500,00 m 12,50 Atm ο οποίος τροφοδοτεί την δεξαμενή Άνω Βιάννου. Απο την γεώτρηση στη θέση ‘‘Σπαρτί'' προβλέπεται επίσης να αναχωρήσει υπόγειος αγωγός PE Φ 90, 16 Atm, μήκους 2.457,00 m ο οποίος τροφοδοτεί την δεξαμενή της Κάτω Βιάννου. Ο τρίτος υπόγειος αγωγός PE Φ90, 16 Atm, συνολικού μήκους 3.340,00 m ξεκινά από το τεχνικό παρακάτω από την γεώτρηση και καταλήγει στην δεξαμενή του Χόνδρου. Από την γεώτρηση στη θέση «Ψυχούλι» προβλέπεται επίσης να αναχωρήσει υπόγειος αγωγός PE Φ125, 10 Atm μήκους 1.150,00 m και αγωγός PE Φ90, 10 Atm μήκους 1.343,00 m. Το συνολικό μήκος των δικτύων είναι 9.931,00 m.

 

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA