Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Πρόσκληση Kατεπείγουσας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Kατεπείγουσας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
ΠΡΟΣ :

1)Τακτικά και αναπληρωματικά Μέλη της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Βιάννου

Τακτικά μέλη :

Τριγωνάκη Χαρίλαο του Γεωργίου, Αντιδήμαρχο
Αγαπουλάκη Εμμανουήλ του Ελευθερίου, Αντιδήμαρχο
Μητσόπουλο Δημήτριο του Τηλεμάχου
Ψαράκη Ιωάννη του Αποστόλου
Κεφαλάκη Μιχαήλ του Ιωάννη
Κονδυλάκη Χαράλαμπο του Γεωργίου

Αναπληρωματικά Μέλη:

Καργιολάκη Εμμανουήλ του Ματθαίου
Παπαδήμα Μιχαήλ του Στεφάνου
Μαργαριτάκη Εμμανουήλ του Ιωάννη
Καρτσάκη Θεόδωρο του Εμμανουήλ

Σας προσκαλώ σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στην Άνω Βιάννο σήμερα 06η Ιουλίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010  όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού και εγγραφή πιστώσεων για την ενίσχυση και δημιουργία κωδικών για αποδοχές & εργοδοτικές εισφορές προσωπικού
2.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού και εγγραφή πίστωσης για «Εργασίες καθαρισμού-ανάπτυξης και δοκιμαστικής άντλησης σε γεωτρήσεις στις θέσεις Δάρτος και Δοριές κοινότητας Βαχού του Δήμου Βιάννου
3.Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2023 και
4.Έγκριση του πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης οριστικού αναδόχου της επιτροπής διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για το Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα έτους 2022».

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα επειδή θα πρέπει άμεσα η Οικονομική επιτροπή να λάβει απόφαση με την οποία: α) θα εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του προϋπολογισμού με την εγγραφή νέων πιστώσεων για ενίσχυση ήδη υπαρχόντων Κ.Α εξόδων και δημιουργία νέου για τακτικές αποδοχές προσωπικού και εργοδοτικές εισφορές που δεν επαρκούν β) θα εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του προϋπολογισμού με τη εγγραφή νέας πίστωσης προκειμένου να γίνουν εργασίες καθαρισμού-ανάπτυξης και δοκιμαστικής άντλησης σε γεωτρήσεις της  κοινότητας Βαχού που υπάρχει αυξημένη ανάγκη άρδευσης των καλλιεργειών γ) να αποφασίσει για τον προγραμματισμό προσλήψεων για το έτος 2023 καθότι η ημερομηνία που έχει τεθεί από το ΥΠ.ΕΣ είναι η 11η Ιουλίου 2022 και δ) να εγκρίνει το πρακτικό  δικαιολογητικών κατακύρωσης οριστικού αναδόχου της επιτροπής διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για το Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα έτους 2022» που επείγει , και για να μην υπάρξει έλλειψη καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου . Από την αναβολή λήψης των σχετικών αποφάσεων πιθανολογείται κίνδυνος για τα συμφέροντα του Δήμου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε


ΜΗΝΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (269 KB)

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA