Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Πρόσκληση Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΣ : 1) Τακτικά & Αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής επιτροπής Δήμου Βιάννου

Τακτικά μέλη:

 1. Τριγωνάκη Χαρίλαο του Γεωργίου, Αντιδ/ρχο
 2. Αγαπουλάκη Εμμανουήλ του Ελευθερίου, Αντιδ/ρχο
 3. Μητσόπουλο Δημήτριο του Τηλεμάχου
 4. Ψαράκη Ιωάννη του Αποστόλου
 5. Κεφαλάκη Μιχαήλ του Ιωάννη
 6. Κονδυλάκη Χαράλαμπο του Γεωργίου
Αναπληρωματικά Μέλη:
 1. Καργιολάκη Εμμανουήλ του Ματθαίου
 2. Παπαδήμα Μιχαήλ του Στεφάνου
 3. Μαργαριτάκη Εμμανουήλ του Ιωάννη
 4. Καρτσάκη Θεόδωρο του Εμμανουήλ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 1. Επικεφαλής ελάσσονος μειοψηφίας κ. Μωυσάκη Κωνσταντίνο
 2. Γ.Γ Δήμου κ. Γεώργιο Αποστολάκη
 3. Προϊσταμένη Δνσης Διοικητικού-Οικονομικού
 4. Προϊσταμένη Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος κλπ
 5. Πρόεδρο Δ.Σ Δημοτικού Οργανισμού Δήμου Βιάννου
 6. Πρόεδρο Δ.Σ Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Βιάννου

Θέμα: Πρόσκληση Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλώ σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ στο Δημοτικό Κατάστημα στην Άνω Βιάννο σήμερα 21 Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852 / 2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, τηρώντας τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 1. Έγκριση του πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού και του πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης οικονομικών προσφορών και ανάδειξης του προσωρινού μειοδότη της επιτροπής διαγωνισμού για την «Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων – Μηχανημάτων του Δήμου Βιάννου 2022 – 2023».
 2. Έγκριση της 14 / 2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς επιχείρησης Βιάννου για την 1η τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2022.
 3. Έγκριση της 09 / 2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Δήμου Βιάννου για την 2η τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2022.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα επειδή θα πρέπει άμεσα η Οικονομική επιτροπή να λάβει απόφαση με την οποία θα εγκρίνει το πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και το πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης οικονομικών προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη του προσωρινού μειοδότη για την «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου Βιάννου 2022 – 2023» και να εγκριθούν και οι τροποποιήσεις του προϋπολογισμού τόσο του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Βιάννου όσο του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού, ενόψει λήξης και του οικονομικού έτους. Από την αναβολή λήψης της σχετικής απόφασης πιθανολογείται κίνδυνος για τα συμφέροντα του Δήμου.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε

 

ΜΗΝΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (201 KB)

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA