Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Απόφασης Πρόσληψης Προσωπικού ΙΔΟΧ λόγω Κατεπειγουσών Αναγκών της Πυροπροστασίας
Απόφασης Πρόσληψης Προσωπικού ΙΔΟΧ λόγω Κατεπειγουσών Αναγκών της Πυροπροστασίας PDF Εκτύπωση

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ, ΜΠΑΡΙΤΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
Έχοντας υπόψη:
  1. Την με αρ. 84/12.04.2024 Απόφαση του Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της πυροπροστασίας (πολιτικής προστασίας) του Δήμου.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2020 ΄΄Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/τΑ/7.6.2010) περί προσδιορισμού των αρμοδιοτήτων του Δημάρχου.
  3. Την με αρ. Πρωτ.: 2846/22.04.2024 Ανακοίνωση και την με αρ. Πρωτ.: 3074/30.04.2024 συμπληρωματική Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για την αντιμετώπιση δράσεων πυροπροστασίας.
  4. Την υπ΄ αριθμ. 2458/05.04.2024 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας στον υπό έγκριση προϋπολογισμό περί ύπαρξης πιστώσεων
  5. Τις επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου μας.
  6. Τις υποβληθείσες αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα επισυναπτόμενα σε αυτές δικαιολογητικά.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την πρόσληψη του κάτωθι προσωπικού, με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. πεντάμηνης χρονικής διάρκειας, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της πυροπροστασίας (πολιτικής προστασίας) του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 3584/2007:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ/ΜΟ Α.Δ.Τ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΙ 400153
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ/
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
Πέντε (5) μήνες
2 ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙ937896 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Πέντε (5) μήνες
3 ΟΡΦΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ Χ 349931 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Πέντε (5) μήνες
4 ΣΤΡΑΤΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝ/ ΝΟΣ ΑΝ 923362 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Πέντε (5) μήνες

Η πρόσληψη θα γίνει από 15.05 .2024 έως και 15.10.2024.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΡΙΤΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

 

 

Σχετικά αρχεία

Απόφαση - Αρχείο pdf (463 KB)

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA