Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

 

ΠΡΟΣ: 1) Τακτικά & Αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής επιτροπής Δήμου Βιάννου

Τακτικά μέλη:

 1. Τριγωνάκη Χαρίλαο του Γεωργίου, Αντιδήμαρχο
 2. Αγαπουλάκη Εμμανουήλ του Ελευθερίου, Αντιδ/ρχο
 3. Μητσόπουλο Δημήτριο του Τηλεμάχου
 4. Ψαράκη Ιωάννη του Αποστόλου
 5. Κεφαλάκη Μιχαήλ του Ιωάννη
 6. Κονδυλάκη Χαράλαμπο του Γεωργίου

Αναπληρωματικά Μέλη:

 1. Καργιολάκη Εμμανουήλ του Ματθαίου
 2. Παπαδήμα Μιχαήλ του Στεφάνου
 3. Μαργαριτάκη Εμμανουήλ του Ιωάννη
 4. Καρτσάκη Θεόδωρο του Εμμανουήλ

2 ) Προέδρους Συμβουλίου Κοινότητας και Προέδρους Κοινοτήτων:

α) Μάρθας β) Εμπάρου γ) Άνω Βιάννου δ) Αμιρών

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 1. Επικεφαλής ελάσσονος μειοψηφίας κ. Μωυσάκη
 2. Γ.Γ Δήμου κ. Γεώργιο Αποστολάκη ΜΗΝΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ
 3. Προϊσταμένη Δνσης Διοικητικού-Οικονομικού ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ
 4. Προϊσταμένη Δνσης Τεχνικών υπηρεσιών & Περιβάλλοντος

 

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στην Άνω Βιάννο ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ την 30η Ιανουαρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852 / 2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555 / 2018, τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση για την απευθείας ανάθεση και χωρίς υποχρεωτική χρήση Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 6 του Ν. 4782/2021, με την υποβολή τουλάχιστον τριών (3) προσφορών, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης προς Οικονομικούς Φορείς για την επιλογή αναδόχου και Σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών του έργου: «Διαμορφώσεις – Κατασκευές - Συντηρήσεις Υποδομών σε Κοινοχρήστους και Αθλητικούς Χώρους Υποέργο: Συντήρηση - Επισκευή του Χώρου της Πλατείας και των Δημοτικών Οδών

  Μάρθας».
 2. Αποδοχή της τεκμηρίωσης των οικονομικών χαρακτηριστικών της προσφοράς της εταιρείας «Μηνάς Μανιαδης Εμμανουήλ Παπαδοκαλάκης Ο.Ε.», για το έργο «Πρόγραμμα Πρόληψης & Αντιμετώπισης Ζημιών & Καταστροφών που Προκαλούνται από Θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α΄ & Β΄ Βαθμού. Υποέργο: Κατασκευή Ανοιχτού Αγωγού Ομβρίων Εντός Οικισμού Εμπάρου Δήμου Βιάννου» (Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 190625).

 3. Εγκριση για την υποβολή πρότασης του Δήμου Βιάννου, με τίτλο «Εκτέλεση Εργασιών από τους ΟΤΑ της Χώρας για την Αντιμετώπιση του Φαινομένου της Λειψυδρίας Υποέργο: Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης "Πλάκας" Άνω Βιάννου» στο ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών, στον Άξονα Προτεραιότητας: 2.6 «Παροχή Πόσιμου Νερού και Διαχείριση Υδάτων».

 4. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων έγκρισης επενδυτικού δανείου από το Τ.Π. και Δανείων, ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» για την εκτέλεση του έργου «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Λυμάτων στους Οικισμούς Αμιρών και  Μάρθας του Δήμου Βιάννου».Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε

ΜΗΝΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (205 KB)

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA