Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Πρόσκληση ΚΗΦΗ PDF Εκτύπωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήµος Βιάννου, µετά την ένταξη των Κοινωνικών Δοµών της «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήµου Βιάννου», στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κρήτη 2014 - 2020: Άξονας προτεραιότητας 5 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας στην Κρήτη», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο µε τίτλο «Δράση 9.IV.3: Κέντρα ημερήσιας φροντίδας Ηλικιωμένων - ΚΗΦΗ»

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους τυχόν ωφελούμενους (ηλικιωμένα άτομα µη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα, µε κινητικές δυσκολίες, άνοια κ.λ.π.), των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον που τα φροντίζει, εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονοµικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στην φροντίδα που έχει αναλάβει, να υποβάλλουν Αίτηση Συμμέτοχης µετά τη δημοσίευση της παρούσας Πρόσκλησης ήτοι 30.08.2023 και έως 06.09.2023 στο Δήµο Βιάννου,

στη ∆/νση:
Δημαρχείο Βιάννου,
Τ.Κ 70004,
Άνω Βιάννος,
Ηράκλειο-Κρήτης
κατά τις ώρες 09:00 έως 14:00.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2895340163 ή 6979903839

Ο αριθµός των ωφελούµενων για το Κέντρο Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων Βιάννου είναι 25 άτοµα.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής είναι:
1. Αίτηση Συµµετοχής του ηλικιωμένου ή ατόµου του συγγενικού περιβάλλοντος που έχει αναλάβει τη φροντίδα του, η οποία παρέχεται από το Κ.Η.Φ.Η.
2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
- Εάν οι ωφελούμενοι/ες είναι αλλοδαποί από τρίτες χώρες απαιτείται και άδεια διαµονής σε ισχύ.
- Εάν είναι έλληνες Οµογενείς απαιτείται αντίγραφο ταυτότητας Οµογενούς.
3. Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο αυτού για το οικονοµικό έτος 2022 δηλαδή για εισοδήµατα που αποκτήθηκαν από 1/1/2022 έως 31/12/2022).
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
5. Γνωμάτευση Θεράποντος Ιατρού, από την οποία να προκύπτει αν ο/η ωφελούμενος/η είναι πλήρως, µερικώς ή µη αυτοεξυπηρετούμενος (κινητικά - νοητικά - ψυχικά).
6. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 σύμφωνα με την οποία το άτομο δεν λαμβάνει και δεν προτίθεται να λάβει υπηρεσίες από άλλη δομή.

Κατόπιν της λήξης της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων, το Κ.Η.Φ.Η. θα προβεί στην επιλογή των ωφελούµενων µε βάση:

1. Την Κατάσταση Υγείας
2. Το Εισόδηµα
3. Την Οικογενειακή Κατάσταση

Για οποιαδήποτε άλλη κατηγορία κριτηρίων, οι ωφελούμενοι δεν θα λαµβάνουν µόρια, χωρίς αυτό να σηµαίνει απώλεια του δικαιώµατος συµµετοχής και κατάταξης µετά από την αντίστοιχη µοριοδότηση των εναπομεινάντων κριτηρίων.

Οι ωφελούμενοι είναι δυνατόν να ασκήσουν ένσταση κατά του πίνακα κατάταξης εντός τριών (3) εργάσιμων ηµερών από την γνωστοποίησή του.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ

 

Σχετικά αρχεία

Ανακοίνωση - Αρχείο pdf (268 KB)

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA