Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Δημοτική Αρχή Δημοτικό Συμβούλιο Αποφάσεις ΔΣ Αποφάσεις της 03ης / 2018 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βιάννου
Αποφάσεις της 03ης / 2018 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βιάννου PDF Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Άνω Βιάννο 13/02/2018

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

Στην Άνω Βιάννο σήμερα στις 13η Φεβρουαρίου 2018,  ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο Βιάννου συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την 937  / 13-02-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852 / 2010 που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους, Προέδρους & εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων  ή γνωστοποιήθηκε σε αυτούς σύμφωνα με τις διατάξεις  του παραπάνω άρθρου για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

 

Πρακτικό Αριθ Απόφασης Τίτλος Απόφασης
03 18 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για εξωδικαστικό συμβιβασμό για απλήρωτη εργασία κ. Ορφανάκη Ιωάννη
03 19 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για «Συντήρηση - επισκευή φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων (σύμβαση 2017-2018)»
03 20 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για «Υδραυλική μελέτη συμπληρωματικών έργων για την αξιοποίηση φράγματος Αμιρών»
03 21 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για την «Σύνταξη μελέτης Φωτοσήμανσης έργου προστασίας από τη διάβρωση παραλίας Καστρίου – Κερατοκάμπου»

Σχετικά αρχεία

Απόφαση - Αρχείο pdf ( 144 KB)

 

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA