Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Δημοτική Αρχή Δημοτικό Συμβούλιο Αποφάσεις ΔΣ Αποφάσεις της 05ης / 2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βιάννου
Αποφάσεις της 05ης / 2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βιάννου PDF Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Άνω Βιάννο 28/02/2018

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

 

Στην Άνω Βιάννο σήμερα στις 28 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο Βιάννου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την 1.115 / 22-02-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852 / 2010 που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους, Προέδρους & εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων ή γνωστοποιήθηκε σε αυτούς σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω άρθρου για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

 

Πρακτικό Αριθ Απόφασης Τίτλος Απόφασης
05 23 Κατανομή πιστώσεων στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Βιάννου για την «Κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2017 (Δ΄ κατανομή 2017)
05 24 Κατανομή πιστώσεων στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Βιάννου για την «Κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2018 (Α΄ κατανομή 2018)
05 25 Παραχώρηση σχολικού χώρου ( αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου Αρβης)
05 26 Έγκριση της μελέτης «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες – Επισκευή Δημοτικών δρόμων Δήμου Βιάννου»
05 27 Έγκριση της μελέτης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ»
05 28 Έγκριση της μελέτης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 2018-2019»
05 29 Παράταση προθεσμίας περαίωσης του 3ου σταδίου της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΘΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΤΩ ΣΥΜΗΣ-ΠΕΥΚΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΙΟΥ-ΚΡΕΒΒΑΤΑ-ΑΜΙΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ»
05 30 Παράταση προθεσμίας περαίωσης του 3ου σταδίου της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΨΑΡΗΣ ΦΟΡΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ»
05 31 Έγκριση του 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ – υποέργο: Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης και τσιμεντοστρώσεις δημοτικών δρόμων Τ.Κ. Μάρθας»
05 32 Έγκριση του 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, του 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ και του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες-Κατασκευή τεχνικών»
05 33 Έγκριση του 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, του 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ και του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες-Επισκευή Δημοτικών δρόμων»
05 34 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πιστώσεων για «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ Υποέργα (νέα) : ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ» - «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΕΡΑΤΟΚΑΜΠΟΥ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΒΑΧΟΥΔΙΑΝΟ ΞΕΡΟΚΑΜΠΟ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ»
05 35 Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για την «Αποζημίωση υπέρ τρίτων»
05 36 Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πιστώσεων για οφειλές παρελθόντων οικονομικά ετών
05 37 Έκθεση εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2017
05 38 Επιχορήγηση «ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ»
05 39 Διόρθωση βεβαιωτικών καταλόγων ύδρευσης και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων
05 40 Διόρθωση βεβαιωτικών καταλόγων άρδευσης και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων
05 41 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων για τον κ.Wraggi Keith William του George
05 42 Διαγραφή προσαυξήσεων για τον κ. Εμμανουήλ Γιαμαλάκη του Ιωάννη
05 43 Διόρθωση βεβαιωτικού καταλόγου για τον οφειλέτη κ. Ιωάννη Ζουμάκη του Αποστόλου
05 44 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών για τέλη ύδρευσης-άρδευσης
05 45 Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην επιτροπή αρμόδια για θέματα χαρακτηρισμού πολυσύχναστων ακτών (αρμοδιότητας Λιμεναρχείου Ηρακλείου)
05 46 Συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής θεμάτων ανέλκυσης Ναυαγίων και απομάκρυνσης επιβλαβών και επικίνδυνων πλοίων (αρμοδιότητας Λιμεναρχείου Ηρακλείου)
05 47 Αγορά ακινήτου για την κατασκευή ιατρείου στον οικισμό Πεύκου
05 48 Συμμετοχή του Δήμου στην Παγκρήτια έκθεση με τίτλο «Κρήτη , μεγάλη Συνάντηση»
05 49 Επιχορήγηση Αθλητικού Σωματείου Εμπάρου «ΠΗΓΑΣΟΣ»
05 50 Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης αρδευτικής περιόδου , τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων και τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση
05 51 Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2018

Σχετικά αρχεία

Απόφαση - Αρχείο pdf ( 697 KB)

 

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA