Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Δημοτική Αρχή Δημοτικό Συμβούλιο Αποφάσεις ΔΣ Αποφάσεις της 09ης / 2019 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βιάννου
Αποφάσεις της 09ης / 2019 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βιάννου PDF Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Άνω Βιάννο 20/06/2019

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

 

Στην Άνω Βιάννο σήμερα στις 20 Ιουνίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30 μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο Βιάννου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την 4.497 / 14-06-2019 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852 / 2010 που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους, Προέδρους & εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων ή γνωστοποιήθηκε σε αυτούς σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω άρθρου για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Πρακτικό Αριθ Απόφασης Τίτλος Απόφασης
09 106 Έγκριση της παράτασης χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση με ίδια μέσα του προγράμματος ΚΗΦΗ “Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων” Δήμου BIANNOY μέχρι 30-6-2022, έγκριση προϋπολογισμού, έγκριση σχεδίου ΑΥΙΜ, (Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα), εξουσιοδότηση υπολόγου για τη διαχείριση των λογαριασμών
09 107 Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ - 3ο υποέργο: Επέκταση δικτύου αποχέτευσης της Τ.Κ. Κάτω Βιάννου»
09 108 Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ - 3ο υποέργο: Επέκταση αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Μάρθας»
09 109 Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΧΟΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ»
09 110 Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΕΜΠΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ»
09 111 Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση Συνεκτικού Τμήματος οικισμού Άνω Βιάννου»
09 112 Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΜΠΑΡΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΖΩΝΗΣ Β)»
09 113 Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ -Υποέργο(νέο): Επισκευή - αποκατάσταση δημοτικού δρόμου στον οικισμό Αφρατίου»
09 114 Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ – υποέργο "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΡΕΒΑΤΑ ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΙΟΥ"»
09 115 Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΙ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ Α' ΚΑΙ Β' ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ - 2ο Υποέργο: Κατασκευή τμήματος αποχετευτικού δικτύου Αμιρών»
09 116 Παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΨΑΡΗΣ ΦΟΡΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ»
09 117 Παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΘΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΤΩ ΣΥΜΗΣ – ΠΕΥΚΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΙΟΥ – ΚΡΕΒΒΑΤΑ - ΑΜΙΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ»
09 118 Έγκριση του 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ και του 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ – υποέργο "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΡΕΒΑΤΑ ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΙΟΥ"»
09 119 Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ υποέργο (νέο): Αγροτική οδοποιία Ανατολικού Δήμου»
09 120 Έγκριση του 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του έργου «ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ - 3ο υποέργο: Επέκταση αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Μάρθας»
09 121 Έγκριση του 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του έργου : «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού της Χώρας-1ο υποέργο: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ 43 ΕΩΣ ΧΩΡΟ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΤΑΦΩΝ»
09 122 Ανασύσταση τριμελούς επιτροπής παραλαβής προϊόντων ΤΕΒΑ και ορισμός υπευθύνου για την φάση υλοποίησης του Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής συνδρομής» από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων (ΤΕΒΑ)
09 123 Πολιτιστικές εκδηλώσεις «ΚΟΝΔΥΛΑΚΕΙΑ 2019» Δήμου Βιάννου
09 124 Συμμετοχή του Δήμου στη γιορτή (Φεστιβάλ) Μπανάνας Αρβης 2019»
09 125 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και εγγραφή πίστωσης για «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 06-04-2019»
09 126 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και εγγραφή πίστωσης για :α) «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ, ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 06-04-2019» β) ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 06-04-2019» γ) ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΜΠΑΡΟΥ, ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 06-04-2019»
09 127 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και εγγραφή πίστωσης για «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΒΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ ΑΜΙΡΩΝ»
09 128 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και εγγραφή πίστωσης για «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΥΚΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΒΙΑΝΝΟΥ»
09 129 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και εγγραφή πίστωσης για «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΜΠΑΡΟΥ»

Σχετικά αρχεία

Απόφαση - Αρχείο pdf ( 569 KB)

 

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA