Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Δημοτική Αρχή Δημοτικό Συμβούλιο Αποφάσεις ΔΣ Αποφάσεις της 07ης / 2020 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βιάννου
Αποφάσεις της 07ης / 2020 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βιάννου PDF Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Άνω Βιάννο 17/07/2020

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

 

Στην Άνω Βιάννο σήμερα στις 17 Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30 μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο Βιάννου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, κεκλεισμένων των θυρών (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/τ. Α’/11.3.2020), ύστερα από την 3.391 / 13-07-2020 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852 / 2010 που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους των Κοινοτήτων του Δήμου ή γνωστοποιήθηκε σε αυτούς σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω άρθρου για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Πρακτικό Αριθ Απόφασης Τίτλος Απόφασης
7 29 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και εγγραφή οφειλής για «Καθαρισμό κοινοχρήστων χώρων στην Τ.Κ Αμιρών»
7 30 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και εγγραφή πίστωσης για «Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων»
7 31 Καθορισμός ΚΑΕ Προϋπολογισμού δεκτικών έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής
7 32 Αποδοχή παραχώρησης χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων του Ομίλου Φιλάθλων Βιάννου «Ο ΠΑΤΟΥΧΑΣ»
7 33 Τροποποίηση της 216/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Έκφραση γνώμης επί της αίτησης του Βιαννιτάκη Γεωργίου του Εμμανουήλ για την δημιουργία μονάδας ελευθέρας βοσκής
7 34 Τροποποίηση της 217/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Έκφραση γνώμης επί της αίτησης του Βιαννιτάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου για την δημιουργία μονάδας ελευθέρας βοσκής
7 35 Τροποποίηση της 218/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Έκφραση γνώμης επί της αίτησης του Βιαννιτάκη Γεωργίου του Νικήτα για την δημιουργία μονάδας ελευθέρας βοσκής
7 36 Έκφραση γνώμης επί της αίτησης του Πιπεράκη Nικολάου του Κων/νου για την δημιουργία μονάδας ελευθέρας βοσκής
7 37 Έκφραση γνώμης επί της αίτησης του Βιαννιτάκη Αικατερίνης του Ιωάννη για την δημιουργία μονάδας ελευθέρας βοσκής
7 38 Δημιουργία Μικρού Πράσινου σημείου
7 39 Μεταφορά έργων από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
7 40 Κατανομή πιστώσεων στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Βιάννου για την «Κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2019 (Β΄ Κατανομή)
7 41 Κατανομή πιστώσεων στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Βιάννου για την «Κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2019 (Γ΄ Κατανομή)
7 42 Κατανομή πιστώσεων στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Βιάννου για την «Κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2019 (Δ΄ Κατανομή)
7 43 Κατανομή πιστώσεων στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Βιάννου για την «Κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2020 (Α΄ Κατανομή)
7 44 Κατανομή πιστώσεων στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Βιάννου για την «Κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2020 (Β΄ Κατανομή)
7 45 Ορισμός δύο (02) δημοτικών συμβούλων στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Προστασίας (Σ.Τ.Ο)
7 46 Συμμετοχή του Δήμου Βιάννου στην ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ με το διακριτικό τίτλο «Μινώα Ενεργειακή Κοινότητα- Minoa Energy Community»
7 47 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και εγγραφή πιστώσεων
7 48 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και εγγραφή πιστώσεων για την κάλυψη εκτάκτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19

Σχετικά αρχεία

Απόφαση - Αρχείο pdf ( 392 KB)

 

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA