Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Αποφάσεις ΟΕ Αποφάσεις της 08ης / 2018 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βιάννου
Αποφάσεις της 08ης / 2018 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βιάννου PDF Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Άνω Βιάννο 16/05/2018

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

 

Στην Άνω Βιάννο σήμερα στις 16 Μαΐου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 π.μ η Οικονομική επιτροπή του Δήμου Βιάννου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την 2.846 / 11-05-2018 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852 / 2010 που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη αυτής ή γνωστοποιήθηκε σε αυτά σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Πρακτικό Αριθ Απόφασης Τίτλος Απόφασης
08 137 Έγκριση αποτελέσματος Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ – υποέργο "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΑΡΟΥ»
08 138 Έγκριση της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, Έγκριση της μελέτης, Έγκριση της διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας - υπηρεσίας, Καθορισμός των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟY BIANNOY 2018» -Ανάκληση της 131/2018 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής
08 139 Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης και καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της «Προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για το Δήμο και τα Νομικά του πρόσωπα έτους 2018»
08 140 Έγκριση αποτελέσματος συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης»
08 141 Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης, Έγκριση της μελέτης, Έγκριση της διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου, Καθορισμός των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ – υποέργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΡΕΒΑΤΑ ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΙΟΥ» - Ανάκληση των 18/2018 και της 75/2018 της Ο.Ε
08 142 Έγκριση της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, Έγκριση της μελέτης, Έγκριση της διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου, Καθορισμός των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Πρόληψη για αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες ΣΑΕ 055 – 2ο υποέργο «Επισκευή Δημοτικής οδοποιίας Αμιρών»» - Ανάκληση της 132/2018 της Ο.Ε
08 143 Έγκριση της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, Έγκριση της μελέτης, Έγκριση της διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου, Καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες-Επισκευή Δημοτικών δρόμων Δήμου Βιάννου»
08 144 Έγκριση της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, Έγκριση της μελέτης, Έγκριση της διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου, Καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ»
08 145 Έγκριση της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, Έγκριση της μελέτης, Έγκριση της διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου, Καθορισμός των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ Υποέργο (νέο) : ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΒΑΧΟΥΔΙΑΝΟ ΞΕΡΟΚΑΜΠΟ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ»
08 146 Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης της σύμβασης στον 1ο μειοδότη του έργου: «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ-ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ –υποέργο: Επισκευή κτιρίου Γυμνασίου -Λυκείου Άνω Βιάννου»
08 147 Έγκριση αποτελέσματος Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου: «ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ - 3ο υποέργο: Επέκταση δικτύου αποχέτευσης της Τ.Κ. Κάτω Βιάννου»
08 148 Έγκριση αποτελέσματος Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου: «Υδροαρδευτικά έργα οικισμού Μέσης Δήμου Βιάννου 4ο υποέργο ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΧΟΝΔΡΟΥ»
08 149 Έγκριση αποτελέσματος Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου: ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ- 3ο υποέργο: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ ΜΑΡΘΑΣ»
08 150 Έγκριση αποτελέσματος Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ – υποέργο "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΕΜΠΑΡΟΥ"»
08 151 Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης, καθορισμός όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Συντήρηση – επισκευή ΗΜ εξοπλισμού γεωτρήσεων 2018-2019»
08 152 Σύνταξη έκθεσης Α΄ τριμήνου του έτους 2018 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού
08 153 Ανάθεση της υπόθεσης κατάθεσης μήνυσης της πυροσβεστικής υπηρεσίας κατά του Αντιδημάρχου κ. Νικήτα Γιαμαλάκη, σε πληρεξούσιο Δικηγόρο
08 154 Έγκριση της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»
08 155 Έγκριση της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ»
08 156 Έγκριση της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ»
08 157 Έγκριση της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης της υπηρεσίας «Συντήρηση – επισκευή Νεκροταφείων Δήμου»
08 158 Έγκριση της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης της υπηρεσίας «Συντήρηση – επισκευή Σχολικών κτιρίων (χρημ. 2018)»
08 159 Έγκριση της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης της προμήθειας «Προμήθεια επίπλων και διαφόρων μικροαντικειμένων»
08 160 Έγκριση της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης της υπηρεσίας «Καθαρισμός ρεμάτων Δήμου»
08 161 Έγκριση της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης της προμήθειας «Προμήθεια Αδρανών υλικών»
08 162 Έγκριση της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων»
08 163 Έγκριση της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για «Ετήσια τεχνική υποστήριξη του Ο.Π.Σ.Ν.Α (για προνοιακά επιδόματα)»
08 164 Έγκριση της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για «Απολυμάνσεις χώρων Δημοτικού Καταστήματος»
08 165 Έγκριση της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για «Συντήρηση επισκευή δικτύων αποχέτευσης Δήμου Βιάννου»
08 166 Έγκριση της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού για παροχή νερού»
08 167 Έγκριση της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για «Επιστροφές εν γένει χρημάτων»
08 168 Έγκριση της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για «Αμοιβή τεχνικού Συμβούλου -Διοικητική υποστήριξη»
08 169 Έγκριση της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για «Συντήρηση κλιματιστικών»
08 170 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για την υπηρεσία «Ανάπτυξη και εφαρμογή του συστήματος προστασίας προσωπικών δεδομένων GDPR του Δήμου Βιάννου»
08 171 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για «Αναγόμωση και προμήθεια πυροσβεστήρων»
08 172 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για «Δικαστική απόφαση για προμήθεια και τοποθέτηση Παρμπρίζ (ανεμοθώρακα) Λεωφορείου (Ρεθυμνιωτάκη Μαρία)»
08 173 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για «Εισφορές ΕΣΔΑΚ 2017 και παροχή υπηρεσιών διερεύνησης για την «Δημιουργία Δικτύου εναλλακτικών μορφών τουρισμού στο Δήμο Βιάννου»»
08 174 Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής

Σχετικά αρχεία

Απόφαση - Αρχείο pdf ( 972 KB)

 

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA