Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Αποφάσεις ΟΕ Αποφάσεις της 16ης / 2018 Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βιάννου
Αποφάσεις της 16ης / 2018 Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βιάννου PDF Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Άνω Βιάννο 05/09/2018

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

 

Στην Άνω Βιάννο σήμερα στις 05 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ η Οικονομική επιτροπή του Δήμου Βιάννου συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την 5.706 / 05-09-2018 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852 / 2010 που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη αυτής ή γνωστοποιήθηκε σε αυτά σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Πρακτικό Αριθ Απόφασης Τίτλος Απόφασης
16 252 Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της «Προμήθειας Λεωφορείου (minibus)», και καθορισμός των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού
16 253 Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης της προμήθειας «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου 2018» και εισήγηση της Οικονομικής επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της προμήθειας ελαστικών όλων των οχημάτων
16 254 Έγκριση του πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού και του πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και ανάδειξης του προσωρινού μειοδότη για την «Συντήρηση και επισκευή Η/Μ εξοπλισμού γεωτρήσεων 2018-2019» - Ανάκληση των 211 & 238 / 2018 αποφάσεων της Οικονομικής επιτροπής

Σχετικά αρχεία

Απόφαση - Αρχείο pdf (  717 KB)

 

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA