Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Πρόσληψη Εργατοτεχνικού Προσωπικού μέχρι πέντε (05) ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα Ιούνιο 2019
Πρόσληψη Εργατοτεχνικού Προσωπικού μέχρι πέντε (05) ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα Ιούνιο 2019 PDF Εκτύπωση

Ο Δήμος Βιάννου σύμφωνα με την παρ.β. του άρθρου 41 του Ν.4325/2015, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα Ιούνιο του 2019, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, προς κάλυψη πρόσκαιρων και μικρής διάρκειας αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις, κατολισθήσεις κτλ) καθώς σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 2795/09.04.2019 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ο Δήμος Βιάννου κηρύχτηκε σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης. Ειδικότερα για τις άμεσες εργασίες αποκατάστασης των βλαβών των παραλιακών οικισμών του Δήμου Βιάννου και ειδικά θέματα τεχνικών έργων. Το υπό πρόσληψη προσωπικό με ημερομίσθιο θα έχει την παρακάτω ειδικότητα, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων:


ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΥΕ Εργάτες

10

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα

5 ημερομίσθια /άτομο τον μήνα

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  2. Πιστοποιητικό Γέννησης
  3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007.
  4. Βεβαίωση ΑΜΚΑ
  5. Αντίγραφο λογαριασμού τραπέζης με εμφανές τον ΙΒΑΝ Λογαριασμού.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Βιάννου (Δ/νση: Άνω Βιάννος, τηλ.: 28953 40116) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι η κ. Κικάκη Θάλεια κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.


Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από σήμερα που αναρτάται η ανακοίνωση στο Διαύγεια και τοιχοκολλάται στο δημοτικό κατάστημα, δηλαδή από 10-06-2019 έως και 14-06-2019.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΑΡΙΤΑΚΗΣ

 

 

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA