Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣ:

 • Τα Τακτικά Μέλη της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Βιάννου
 1. Σταυρακάκη Μηνά του Μιχαήλ
 2. Αναγνωστάκη Γεώργιο του Εμμανουήλ
 3. Ψαράκη Ιωάννη του Αποστόλου
 4. Αγαπουλάκη Εμμανουήλ του Ελευθερίου
 5. Κονδυλάκη Χαράλαμπο του Γεωργίου
 6. Γρυλλιωνάκη Αλέξανδρο του Νικολάου
 • Τα αναπληρωματικά Μέλη της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Βιάννου
 1. Παξιμαδάκη Αικατερίνη του Ιωάννη
 2. Συγγελάκη Αριστομένη του Αριστομένη
 3. Μπιτσακάκη Νίκη του Δημητρίου
 4. Αντωνάκη Εμμανουήλ του Σταύρου
 5. Καργιολάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου

 

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα Βιάννου την 12-07-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852 / 2010:

 1. Έγκριση πρακτικού Ι του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση - Ασφαλτόστρωση δρόμου οικισμού Καψαλών (παραλία - διασταύρωση δημοτικού δρόμου ‘Κερατόκαμπος - Άρβη' - Τίμιος Σταυρός - Κερατόκαμπος)»
 2. Έγκριση πρακτικού I του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΠΑΤΕΛΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ (ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΑ)»
 3. Έγκριση της μελέτης, έγκριση του γνωμοδοτικού οργάνου του διαγωνισμού, έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 (γ) του Ν. 4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, Έγκριση Πρόσκλησης προς Οικονομικούς Φορείς και των όρων αυτής για την επιλογή αναδόχου και Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες - υποέργο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 06-04-2019» - Ανάκληση της 110 / 2019 όμοιας απόφασης της Ο.Ε
 4. Έγκριση της μελέτης, Έγκριση της διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου, Καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού του έργου «ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Υποέργο Αντικατάσταση αρδευτικής γεώτρησης στη θέση Μελισσοχάρακο της Τ.Κ Χόνδρου»
 5. Έγκριση της μελέτης, Έγκριση της διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου, Καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού του έργου «Ασφαλτόστρωση τμήματος Δημοτικού Δρόμου από οικισμό Πεύκου έως οικισμό Κόρνια του Δήμου Βιάννου»
 6. Έγκριση της μελέτης, Έγκριση της διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου, Καθορισμός των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕ Τ. ΚΑ 2013ΕΠ40200001 - υποέργο: Ασφαλτόστρωση δρόμου προς Παναγία Δέτη της Τ.Κ. Μιλλιαράδων»
 7. Έγκριση της μελέτης, έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 (γ) του Ν. 4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, Έγκριση Πρόσκλησης προς Οικονομικούς Φορείς και των όρων αυτής για την επιλογή αναδόχου και Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Υποέργο: Κατασκευή πέτρινων τοιχείων στους οικισμούς Καστρί και Κερατόκαμπος Δήμου Βιάννου» - Ανάκληση της 111 / 2019 όμοιας απόφασης της Ο.Ε
 8. Έγκριση πρακτικού IΙ του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ - υποέργο "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΜΙΡΩΝ"»
 9. Έγκριση πρακτικού IΙ του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ - ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Υποέργο: Αποκατάσταση υποδομών σε οικισμούς του Δήμου»
 10. Έγκριση πρακτικού IΙ του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ - ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Υποέργο: Ασφαλτόστρωση τμήματος δρόμου της Τ.Κ. Βαχού»
 11. Έγκριση πρακτικού IΙ του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Υποέργο: Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας δρόμου Πατελών (ασφαλτικά - τεχνικά)»
 12. Έγκριση πρακτικού IΙ του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Πρόληψη για αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες ΣΑΕ 055 - υποέργο «Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού προς Αγιο Γεώργιο Εμπάρου»
 13. Έγκριση πρακτικού IΙ του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΚΟΛΟΓΟΥ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ»
 14. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την κατακύρωση της ανάθεσης της «Προμήθεια μηχανημάτων έργου του Δήμου Βιάννου»
 15. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την κατακύρωση της ανάθεσης της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ»
 16. Κατακύρωση της δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Τοπικής Κοινότητας Καλαμίου
 17. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και εγγραφή πίστωσης για «Εκδηλώσεις ολοκαυτώματος έτους 2019»
 18. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και εγγραφή πίστωσης για «Δαπάνες διοικητικής μέριμνας σε περίπτωση έκτακτου γεγονότος»
 19. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και εγγραφή πίστωσης για ««Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α' και Β' βαθμού της χώρας - 1ο υποέργο: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ 43 ΕΩΣ ΧΩΡΟ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΤΑΦΩΝ»»
 20. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και εγγραφή πίστωσης για «Λοιπά έξοδα δημοσιεύσεων»


Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικήτας Γιαμαλάκης

 

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA