Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Πρόσληψη Εργατοτεχνικού Προσωπικού
Πρόσληψη Εργατοτεχνικού Προσωπικού PDF Εκτύπωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη Εργατοτεχνικού Προσωπικού μέχρι πέντε (05) ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα Μάϊο 2020

 

Ο Δήμος Βιάννου με βάση την παρ. β. του άρθρου 41 του Ν.4325/2015 και αρθ.12 παρ. 2 Ν4071/2012 ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα Μάϊο του 2020, συνολικού αριθμού μέχρι δέκα (10) ατόμων, προς κάλυψη πρόσκαιρων και μικρής διάρκειας αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου για την διευθέτηση και τον καθαρισμό διαφόρων κοινοχρήστων χώρων. Το υπό πρόσληψη προσωπικό με ημερομίσθιο θα έχει την παρακάτω ειδικότητα, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΕ Εργάτες

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ: 10

ΕΙΔΙΚΑΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ: 5 ημερομίσθια /άτομο τον μήνα

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

 

  • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  • Πιστοποιητικό Γέννησης
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007.
  • Βεβαίωση ΑΜΚΑ
  • Αντίγραφο λογαριασμού τραπέζης με εμφανές τον ΙΒΑΝ Λογαριασμού.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Βιάννου και αρμόδιος για την παραλαβή είναι το Γραφείο προσωπικού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, πληροφορίες στο ΚΕΠ του Δήμου τηλέφωνο 2895340146-147.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δύο (3) εργάσιμων ημερών από σήμερα που αναρτάται η ανακοίνωση στο Διαύγεια στην ιστοσελίδα του Δήμου και τοιχοκολλάται στο δημοτικό κατάστημα, έως και 06-05-2020.

 


Σχετικά Αρχεία

Πρόσκληση Αρχείο pdf (19 KB)

 

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA