Υπογραφή Σύμβασης Κατασκευής Αποχετευτικού Δικτύου Άρβης - Νέας Άρβης Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

Άνω Βιάννος 08/03/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Υπογραφή Σύμβασης Κατασκευής Αποχετευτικού Δικτύου Άρβης - Νέας Άρβης

Ξεκινά η κατασκευή των Δικτύων Αποχέτευσης των οικισμών Άρβης και Νέας Άρβης, ένα μεγάλο έργο υποδομής προϋπολογισμού 702.000,00 €, τη σύμβαση υλοποίησης του οποίου υπέγραψε ο Δήμαρχος Βιάννου κ. Παύλος Μπαριτάκης στην Άρβη.

Το έργο θα συμβάλλει στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών αλλά και την οικονομική τους ανακούφιση, μια και κάθε μέρα ξοδεύονται τεράστια ποσά για την εκκένωση των βόθρων.

Ο Δήμαρχος Βιάννου σε δήλωση του ανάφερε. Οι οικισμοί Άρβης και Νέας Άρβης, επιτέλους, αποκτούν βιολογικό καθαρισμό και σύγχρονα αποχετευτικά δίκτυα, που αποτελούν την βασική προϋπόθεση για την ποιότητα ζωής των κάτοικων της περιοχής. Με δεδομένο και το γεγονός ότι η χρηματοδότηση του έργου είναι εξασφαλισμένη, αλλά και η συνέπεια και συνεργασία της κατασκευάστριας εταιρείας αποτελούν εγγύηση για την παράδοση του έργου μέσα στο χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται από τη σύμβαση. Ζητάμε τη συνδρομή και την κατανόηση των δημοτών μας σε όλη την διάρκεια κατασκευής του έργου.

Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, το έργο αποτελείται από δύο επιμέρους τμήματα. Το πρώτο τμήμα αφορά στην κατασκευή αποχετευτικών αγωγών λυμάτων και το δεύτερο τμήμα αφορά στην κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων.

Με το εκτελούμενο έργο θα γίνει η κατασκευή, των εσωτερικών αποχετευτικών δικτύων των οικισμών, της σηπτικής δεξαμενής - αντλιοστασίου ανύψωσης των προεπεξεργασμένων λυμάτων και του καταθλιπτικού αγωγού μεταφοράς των προεπεξεργασμένων λυμάτων μέχρι τον βιολογικό καθαρισμό.

Περιλαμβάνονται:

  • Κατασκευή του εσωτερικού αποχετευτικού δικτύου των οικισμών με πλαστικούς σωλήνες από PVC σειράς 41 διατομής Φ200 και από πολυαιθυλένιο HDPE διατομής Φ200 και Φ315.
  • Κατασκευή των απαραίτητων φρεατίων.
  • Αποκατάσταση των τομών με ασφαλτικό ή σκυρόδεμα.
  • Κατασκευή παροχών αποχέτευσης και,
  • Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και αποχετευτικά δίκτυα μήκους 3.830 μ. σε πλήρη λειτουργία.

Το έργο «επεξεργασία υδάτων (λύματα) οικισμών Άρβης και Νέας Άρβης», συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013.

Υπογραφή Σύμβασης Κατασκευής Αποχετευτικού Δικτύου Άρβης - Νέας Άρβης