Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Αποφάσεις ΟΕ Αποφάσεις της 12ης / 2018 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βιάννου
Αποφάσεις της 12ης / 2018 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βιάννου PDF Print
x

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Άνω Βιάννο 27/07/2018

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

 

Στην Άνω Βιάννο σήμερα στις 27 Ιουλίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ η Οικονομική επιτροπή του Δήμου Βιάννου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την 4.549 / 23-07-2018 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852 / 2010 που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη αυτής ή γνωστοποιήθηκε σε αυτά σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Πρακτικό Αριθ Απόφασης Τίτλος Απόφασης
12 214 Ανάθεση υπόθεσης σε πληρεξούσιο δικηγόρο για την παροχή γνωμοδότησης (υπόθεση αναγνώρισης προϋπηρεσίας υπαλλήλου Δήμου)
12 215 Συμβιβαστική επίλυση διαφοράς με ιδιοκτήτη ακινήτου το οποίο ζημιώθηκε από υπαιτιότητα του Δήμου
12 216 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για «Κτηνιατρικός έλεγχος και φροντίδα αδέσποτων ζώων (μέρος της σύμβασης 2017-2018)»
12 217 Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής
12 218 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για «Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την αξιοποίηση και διαχείριση υποδομών και υποβολής προτάσεων στο ΕΣΠΑ και πράσινο ταμείο του Δήμου Βιάννου»
12 219 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για διόρθωση της 208 / 2018 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για «Αγορά ακινήτου στην Τ.Κ Χόνδρου»
12 220 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για διόρθωση της 177 / 2018 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για «Βελτίωση Αγροτικού δρόμου Μάρθας – Μιλλιαράδων από Χ.Θ.0 + 00 έως 3+13 (ασφαλτικά –Τεχνικά)» που εντάχθηκε στην δράση 4.3.4 του υπομέτρου 4.3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020»
12 221 Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για το Δήμο και τα Νομικά του πρόσωπα έτους 2018»
12 222 Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς για την υπηρεσία- προμήθεια «Συντήρηση και Επισκευή Η/Μ εξοπλισμού γεωτρήσεων 2018-2019»
12 223 Έγκριση της μελέτης, Έγκριση της διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου, Καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔHMOY ΒΙΑΝΝΟΥ ΑΠΟ ΖΗΜΙΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ»
12 224 Έγκριση της μελέτης, Έγκριση της διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου, Καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ 1o υποέργο: Αποκατάσταση Δημοτικής οδοποιίας Δήμου Βιάννου»
12 225 Έγκριση της μελέτης, Έγκριση της διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου, Καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Τ11Β ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ)»
12 226 Έγκριση της μελέτης, Έγκριση της διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου, Καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού του έργου «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ»
12 227 Έγκριση αποτελέσματος (ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι) ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ»
12 228 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για την «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων»
12 229 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για την «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις»
12 230 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού»
12 231 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για την ενίσχυση της πίστωσης για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού»
12 232 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ -υποέργο (νέο) : Επισκευή-Αποκατάσταση Δημοτικού δρόμου στον οικισμό Αφρατίου»
12 233 Ορισμός δικηγόρου
12 234 Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης της «Προμήθειας σωλήνων και εξαρτημάτων Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης

Σχετικά αρχεία

Απόφαση - Αρχείο pdf ( 591 KB)

 

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA