Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Municipality of Municipality Council Αποφάσεις ΔΣ Αποφάσεις της 04ης / 2019 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βιάννου
Αποφάσεις της 04ης / 2019 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βιάννου PDF Print
x

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Άνω Βιάννο 20/03/2019

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

 

Στην Άνω Βιάννο σήμερα στις 20 Μαρτίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο Βιάννου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την 1.881 / 13-03-2019 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852 / 2010 που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους, Προέδρους & εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων ή γνωστοποιήθηκε σε αυτούς σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω άρθρου για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Πρακτικό Αριθ Απόφασης Τίτλος Απόφασης
04 34 Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ- 3ο υποέργο: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ ΜΑΡΘΑΣ»
04 35 Έγκριση 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Τακτοποιητικού) του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ - υποέργο "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΑΡΟΥ"»
04 36 Έγκριση 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ – υποέργο: Επισκευή Δημοτικού κτιρίου Τ.Κ. Μάρθας»
04 37 Έγκριση 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Τακτοποιητικού) του έργου «Πρόληψη για αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες ΣΑΕ 055 –2ο υποέργο «Επισκευή Δημοτικής οδοποιίας Αμιρών»»
04 38 Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ – υποέργο "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΡΕΒΑΤΑ ΤΗΣ Τ.Κ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΙΟΥ"»
04 39 Έγκριση 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Τακτοποιητικού) του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ – υποέργο "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΡΕΒΑΤΑ ΤΗΣ Τ.Κ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΙΟΥ"»
04 40 Έγκριση και παραλαβή της μελέτης «Μελέτη Ύδρευσης περιοχής Ξερόκαμπου της Τ.Κ. Βαχού Δήμου Βιάννου»
04 41 Έκφραση γνώμης επί της αίτησης του Μελισσουργάκη Γεωργίου του Εμμανουήλ για την δημιουργία μονάδας ελευθέρας βοσκής
04 42 Έκφραση γνώμης επί της αίτησης του Παπαματθαιάκη Νικολάου του Εμμανουήλ για την δημιουργία μονάδας ελευθέρας βοσκής
04 43 Έκφραση γνώμης επί της αίτησης του Μαγκουφάκη Εμμανουήλ του Ιωάννη για την δημιουργία μονάδας ελευθέρας βοσκής
04 44 Έκφραση γνώμης επί της ΜΠΕ που αφορά το έργο: «Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμού Ψαρής Φοράδας
04 45 Διόρθωση της 33 / 2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Πρόσληψης μόνιμου προσωπικού για τη στελέχωση οργανικών μονάδων του Δήμου στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»
04 46 Συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής θεμάτων ανέλκυσης Ναυαγίων και απομάκρυνσης επιβλαβών και επικίνδυνων πλοίων (αρμοδιότητας Λιμεναρχείου Ηρακλείου)
04 47 Έγκριση Οικονομικού απολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς επιχείρησης Βιάννου έτους 2018
04 48 Αποδοχή αιτήματος δωρεάν τοποθέτησης παροχής ύδρευσης στο γήπεδο του «Ο.Φ. Βιάννου «Ο ΠΑΤΟΥΧΑΣ»
04 49 Επιχορήγηση Αθλητικού Σωματείου Εμπάρου «ΠΗΓΑΣΟΣ»
04 50 Διόρθωση της 251 / 2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Παραχώρησης αρδευτικών υποδομών του Δήμου Βιάννου στον ΤΟΕΒ Εμπάρου, Μιλλιαράδων, Ξενιάκου σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 4456/2017 και ψήφιση των σχετικών συμφωνητικών με τις λεπτομέρειες παραχώρησης»
04 51 Διόρθωση της 26 / 2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Ολοκλήρωσης της διαδικασίας παραχώρησης των αρμοδιοτήτων διαχείρισης λειτουργίας και συντήρησης της αρδευτικής υποδομής στον ΤΟΕΒ Εμπάρου, Μιλλιαράδων, Ξενιάκου»
04 52 Έγκριση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ έτους 2019
04 53 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και εγγραφή πιστώσεων για οφειλές παρελθόντων οικονομικά ετών
04 54 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και εγγραφή πίστωσης «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ–ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ–υποέργο (νέο):Διαμόρφωση πλατείας Αμιρών»
04 55 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και εγγραφή πίστωσης για «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων (ΤΣΜΕΔΕ)»
04 56 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και εγγραφή πίστωσης για «Αμοιβή τεχνικού Συμβούλου-Διοικητική υποστήριξη»
04 57 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και εγγραφή πίστωσης για «Εκτέλεση εργασιών για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας»
04 58 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και εγγραφή πίστωσης για την «Προμήθεια δύο εκπαιδευτικών προπλασμάτων LED»
04 59 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και εγγραφή πίστωσης για την «Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών Ν.Π.Δ.Δ»
04 60 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και εγγραφή πίστωσης για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες» και δημιουργία δύο υποέργων
04 61 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και εγγραφή πίστωσης για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών
04 62 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και εγγραφή πίστωσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων
04 63 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και εγγραφή πίστωσης για «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ-Υποέργο(νέο): Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την αξιοποίηση και ωρίμανση προτάσεων για την βιώσιμη ανάπτυξη και την αντιμετώπιση επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής στο Ε.Π ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020»
04 64 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και εγγραφή πίστωσης για την «Αγορά βιβλίου «Η οφειλή των επανορθώσεων Υποθήκες της Γερμανικής κατοχής στην Ελλάδα και την Ευρώπη»
04 65 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και εγγραφή πίστωσης για «Αποκαταστάσεις –επιδιορθώσεις Δημοτικών κτιρίων»

Σχετικά αρχεία

Απόφαση - Αρχείο pdf ( 656 KB)

 

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA