Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Municipality of Municipality Council Αποφάσεις ΔΣ Αποφάσεις της 15ης / 2019 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βιάννου
Αποφάσεις της 15ης / 2019 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βιάννου PDF Print
x

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Άνω Βιάννο 06/12/2019

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

 

Στην Άνω Βιάννο σήμερα στις 06 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο Βιάννου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την 8.736 / 02-12-2019 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852 / 2010 που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους των Κοινοτήτων του Δήμου ή γνωστοποιήθηκε σε αυτούς σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω άρθρου για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Πρακτικό Αριθ Απόφασης Τίτλος Απόφασης
15 189 Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών ελαστικών και ανταλλακτικών όλων των οχημάτων και μηχανημάτων έργων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412 / 2016 από 01-09-2019 έως 31-12-2019
15 190 Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εργασιών συντήρησης – επισκευής οχημάτων μηχανημάτων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412 / 2016 από 01-09-2019 έως 31-12-2019
15 191 Τροποποίηση σύμβασης για την προμήθεια μηχανημάτων έργου, είδος Β’ : Μηχανήματα εκσκαφείς ( μικρός ερπυστριοφόρος εκσκαφέας με κλειστή καμπίνα και υδραυλική σφύρα)
15 192 Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2020-2021
15 193 Λειτουργία Δημοτικής χορωδίας Δήμου Βιάννου «Στάθης Μάστορας»
15 194 Έκφραση γνώμης επί της ΜΠΕ που αφορά : «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΡΘΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΝΟΤΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ»
15 195 Πρόγραμμα Δακοκτονίας ετών 2020, 2021 και 2022
15 196 Τροποποίηση συστατικής πράξης Δημοτικού Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βιάννου»
15 197 Τροποποίηση Συστατικής Πράξης Δημοτικού Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βιάννου»
15 198 Ορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Βιάννου, με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βιάννου»
15 199 Ορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βιάννου»
15 200 Ορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου στην «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΑΝΝΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.Β)»
15 201 Ορισμός νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ»
15 202 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και εγγραφή πίστωσης για «Απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών»
15 203 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και εγγραφή πίστωσης για «Διαμόρφωση & τυποποίηση διαδικασιών & εσωτερικών δικλείδων στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Βιάννου»
15 204 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και εγγραφή πίστωσης για «Συντήρηση-Αποκατάσταση κοινοχρήστων χώρων πλατείας Αμιρών»
15 205 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 για το έργο «Αποπεράτωση κλειστού Γυμναστηρίου Τ11Β Δήμου Βιάννου (Οικοδομικές & Η/Μ Εργασίες)»
15 206 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και εγγραφή πίστωσης για «Διαμόρφωση πλατείας Αμιρών»
15 207 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και εγγραφή πίστωσης για «Πλαστικοποίηση φωτογραφιών μουσείου Ολοκαυτώματος Δήμου Βιάννου»
15 208 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και εγγραφή πίστωσης προερχόμενη από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών για την «Προμήθεια απορριμματοφόρου» και την «Προμήθεια Ημιφορτηγών στην υπηρεσία ύδρευσης»

Σχετικά αρχεία

Απόφαση - Αρχείο pdf ( 570 KB)

 

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA