Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Municipality of Municipality Council Αποφάσεις ΔΣ Αποφάσεις της 3ης / 2021 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βιάννου με Τηλεδιασκεψη
Αποφάσεις της 3ης / 2021 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βιάννου με Τηλεδιασκεψη PDF Print
x

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Άνω Βιάννο 14/04/2021

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

 

Σήμερα την 14η Απριλίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βιάννου πραγματοποίησε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την 2.078 / 09-04-2021 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιχαήλ Παπαδήμα που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους των Κοινοτήτων του Δήμου ή γνωστοποιήθηκε σε αυτούς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, τις διατάξεις του άρθρου 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»(ΦΕΚ 55/τ. Α’/11.3.2020) όπως ισχύει, των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών για τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της επικράτειας, την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 20651/02.04.2021(ΦΕΚ 1308/03.04.2021 τεύχος Β'), για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Πρακτικό Αριθ Απόφασης Τίτλος Απόφασης
3 12 Έγκριση σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού της Περιφέρειας Κρήτης και των Δήμων Αρχανών - Αστερουσίων, Βιάννου, Γόρτυνας, Μαλεβιζίου, Μινώα Πεδιάδος, Φαιστού, Ιεράπετρας, Αγίου Βασιλείου, Αμαρίου, Ανωγείων, Μυλοποτάμου, με την επωνυμία «ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε. - Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και με διακριτικό τίτλο « ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε.», έγκριση Οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας, έγκριση συμμετοχής του δήμου και σχεδίου καταστατικού, ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην γενική συνέλευση και εξουσιοδότηση εκπροσώπου του Δήμου για την υπογραφή απαιτούμενων εγγράφων
3 13 Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων και τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση
3 14 Έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής(ΧΕΠ) μετά από απώλεια πρωτοτύπων παραστατικών
3 15 Έγκριση ψηφίσματος παράτασης του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας 2020 του ΟΑΕΔ
3 16 Έγκριση ψηφίσματος διαμαρτυρίας του Δήμου Βιάννου για τους δασικούς χάρτες
3 17 Αγορά χώρου για την εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού λυμάτων(Ψαρή Φοράδα Κοινότητας Καλαμίου)

Σχετικά αρχεία

Απόφαση - Αρχείο pdf ( 745 KB)

 

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA