Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Announcements Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής PDF Print

ΠΡΟΣ : 1) Τα Τακτικά Μέλη της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Βιάννου

 1. Τριγωνάκη Χαρίλαο του Γεωργίου , Αντιδήμαρχο
 2. Θεοδοσάκη Νικόλαο του Εμμανουήλ , Αντιδήμαρχο
 3. Κεφαλάκη Μιχαήλ του Ιωάννη
 4. Ψαράκη Ιωάννη του Αποστόλου
 5. Αγαπουλάκη Εμμανουήλ του Ελευθερίου
 6. Κονδυλάκη Χαράλαμπο του Γεωργίου

2) Τα αναπληρωματικά Μέλη της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Βιάννου

 1. Μητσόπουλο Δημήτριο του Τηλεμάχου
 2. Καργιολάκη Εμμανουήλ του Ματθαίου
 3. Ραπτάκη Μαρία του Εμμανουήλ

 

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής κεκλεισμένων των θυρών (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/τ. Α’/11.3.2020) που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα Βιάννου την 03-07-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852 / 2010:

 

 

 1. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ υποέργο (νέο): Αποκατάσταση Δημοτικής οδοποιίας οικισμών Συνδωνίας της Τ.Κ Καλαμίου, Άρβης της Τ.Κ. Αμιρών, Τερτσών της Τ.Κ. Συκολόγου»
 2. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση υφισταμένης αρδευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ. Χόνδρου Δήμου Βιάννου & συμπληρώσεις υποδομών εκμετάλλευσης του αρδευτικού νερού»
 3. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ: ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΑΦΡΑΤΙ" ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ»
 4. Έγκριση πρακτικού I του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Ασφαλτόστρωση τμήματος Δημοτικού Δρόμου από οικισμό Πεύκου έως οικισμό Κόρνια του Δήμου Βιάννου»
 5. Έγκριση πρακτικού I του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Υποέργο (νέο): Αποκατάσταση Δημοτικού Κτιρίου Μάρθας (Δημοτικό Σχολείο)»
 6. Έγκριση 1ου Ανακεφ. Πίνακα εργασιών κύριας σύμβασης του έργου «ΠΡΟΛΗΨΗ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ - Συντήρηση δρόμων οικισμών Χόνδρου-Καστρίου -Άνω Βιάννου και Κερατόκαμπου»
 7. Έγκριση 1ου Ανακεφ. Πίνακα εργασιών κύριας σύμβασης του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Τ11Β ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ)»
 8. Καθορισµός των όρων της δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτων για την δημιουργία χώρου στάθμευσης οχημάτων
 9. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων του διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού επεξεργασίας λυμάτων Κερατοκάμπου και Καστρίου Δήμου Βιάννου»
 10. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων του διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού επεξεργασίας λυμάτων Χόνδρου - Περβόλας Δήμου Βιάννου»
 11. Έγκριση παράτασης μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Νηπιαγωγείου Καστρίου
 12. Διαγραφή χρεών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους άρδευσης
 13. Συγκρότηση εκ νέου της επιτροπής του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 για την διενέργεια και αξιολόγηση διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών
 14. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και εγγραφή πιστώσεων
 15. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και εγγραφή πιστώσεων για την κάλυψη εκτάκτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19
 16. Σύσταση πάγιας προκαταβολής Δήμου για το έτος 2020 και ορισμός υπολόγου

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής


ΜΗΝΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

 


Σχετικά Αρχεία

Πρόσκληση - Αρχέιο pdf (78 ΚB)

 

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA